ROZHANOVCE 19.-25.6.2023

Pondelok 19. 6. Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat. + Štefánia Franková

7:30

sv. lit.

Utorok 20. 6. Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup. *ZBP Frederik

17:30

sv. lit.

Streda 21. 6. Svätý mučeník Julián Tarzský. + Andrej Kalanin

7:30

sv. lit.

Štvrtok 22. 6. Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup. + Milan

17:30

sv. lit.

Piatok 23. 6.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätá mučenica Agripína. + Michal, Mária, Michal

7:30

sv. lit.

Sobota 24. 6.

– odporúčaný sviatok

Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. + Ján, Veronika

7:30

sv. lit.

Nedeľa 25. 6. 4. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA *ZBP pomoc a silu pre Annu

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 19.-25.6.2023

Sobota 24. 6.

– odporúčaný sviatok

– myrovanie

Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. + Mária Skenderagičevá (o. Peter)

9:00

sv. lit.

 

10:00

panychída

Nedeľa 25. 6. 4. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA *za dobrodincov, a za pokoj v našej vlasti

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 19.-25.6.2023

Nedeľa 25. 6. 4. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA *za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO