ROZHANOVCE 2. – 8.1.2017

Pondelok 2. 1. Predprazdenstvo Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež. + Ondrej Fajfer

8:00

sv. lit.

Utorok 3. 1. Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios. + Štefan Mika

17:30

sv. lit.

Streda 4. 1. Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma. +Andrej Kalanin

17:30

sv. lit.

Štvrtok 5. 1.

– zdržanlivosť od mäsa a pôst

Nedeľa pred Osvietením. 28. nedeľa po Päťdesiatnici. Predvečer Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkletika. *ZBP Pavel Tóth, životné jubileum

17:30

sv. lit. Bazila Veľkého

Piatok 6. 1.

– prikázaný sviatok

– voľnica

– veľké svätenie vody

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *ZBP Michal

11:00

sv. lit.

 

13:00

posväcovanie príbytkov (vozidiel)

Sobota 7. 1. Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi. *Za veriacich farnosti

NEBUDE!!!

Nedeľa 8. 1. NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

Náš prep. otec Juraj Chozebita. Prep. Emilián Vyznávač. Naša prep. matka Dominika.

*ZBP Janka Koščová

11:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 2. – 8.1.2017

Utorok 3. 1. Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios. +Margita Vadasová

16:00

sv. lit.

Štvrtok 5. 1.

– zdržanlivosť od mäsa a pôst

Nedeľa pred Osvietením. 28. nedeľa po Päťdesiatnici. Predvečer Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkletika. + Štefan Kristan

(o. Marek Jeník)

17:30

sv. lit. Bazila Veľkého

Piatok 6. 1.

– prikázaný sviatok

– voľnica

– veľké svätenie vody

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *ZBP Andrej s rodinou

9:00

sv. lit.

Nedeľa 8. 1. NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

Náš prep. otec Juraj Chozebita. Prep. Emilián Vyznávač. Naša prep. matka Dominika.

*ZBP František Košč

9:00

sv. lit.

 

14:00

posväcovanie príbytkov (vozidiel)

 

VAJKOVCE 2. – 8.1.2017

Štvrtok 5. 1.

– zdržanlivosť od mäsa a pôst

Nedeľa pred Osvietením. 28. nedeľa po Päťdesiatnici. Predvečer Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkletika. + Ján, Anna, Pavel, Magdaléna, ..s panychídou

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit. Bazila Veľkého

Piatok 6. 1.

– prikázaný sviatok

– voľnica

– veľké svätenie vody

– myrovanie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *pro populo

(o. Marek Jeník)

10:00

sv. lit.

Nedeľa 8. 1. NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

Náš prep. otec Juraj Chozebita. Prep. Emilián Vyznávač. Naša prep. matka Dominika.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:00

sv. lit.

 

14:00

posväcovanie príbytkov (vozidiel)

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO