ROZHANOVCE 2.-8.1.2023

Pondelok 2. 1. Predprazdenstvo Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež. *ZBP Michaela

7:30

sv. lit.

Utorok 3. 1. Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios. + Pavel, Ján, Anna, Magda, Eduard, Alexander, Helena, Dušan, Ľudmila,

17:30

sv. lit.

– panychída

 

9:00

spoveď chorých

Streda 4. 1. Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma. + Anton Fabišík

7:30

sv. lit.

Štvrtok 5. 1.

– zdržanlivosť od mäsa s pôstom

Predvečer Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prep. Synkl *ZBP Ľudmila Fedorová, živ. jub.

17:30

Veľká večiereň s lit. Bazila Veľkého

Piatok 6.1.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

– voľnica

– Veľké svätenie vody

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *ZBP Mária Zambová

10:00

sv. lit.

Sobota 7. 1. Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi. *ZBP a poďakovanie za dobrodenia rod. Sepešiovej

7:30

sv. lit.

Nedeľa 8. 1. NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

Náš prep. otec Juraj Chozebita. Prep. Emilián Vyznávač. Naša prep. matka Dominika.

*ZBP Matúško Jurko

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 2.-8.1.2023

Utorok 3. 1. 14:00 – Spoveď chorých
Štvrtok 5. 1.

– zdržanlivosť od mäsa s pôstom

Predvečer Osvietenia
Piatok 6.1.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

– voľnica

– Veľké svätenie vody

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:00

sv. lit.

Nedeľa 8. 1. NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

Náš prep. otec Juraj Chozebita. Prep. Emilián Vyznávač. Naša prep. matka Dominika.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek)

10:00

sv. lit.

 

12:30

posväcovanie príbytkov

 

VAJKOVCE 2.-8.1.2023

Štvrtok 5. 1.

– zdržanlivosť od mäsa s pôstom

Predvečer Osvietenia
Piatok 6.1.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

– voľnica

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *vlastný úmysel kňaza

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Nedeľa 8. 1. NEDEĽA PO OSVIETENÍ.

Náš prep. otec Juraj Chozebita. Prep. Emilián Vyznávač. Naša prep. matka Dominika.

*Za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO