ROZHANOVCE 2. – 8.10.2017

Pondelok 2. 10.

Svätý hieromučeník Cyprián. Svätá mučenica Justína. + Vincent Huľvej, výročná

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Utorok 3. 10. Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita. *ZBP Františkovia z rod. Lechmanovej

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Streda 4. 10. Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. Náš prepodobný otec František Assiský. + Andrej Kalanin

17:30

sv. lit.

– spoveď pred a po sv. lit.

Štvrtok 5. 10. Svätá mučenica Charitína. +Mária Mikulová

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Prvý Piatok 6. 10.

– detská sv. liturgia

– zdržanlivosť  od mäsa

Svätý a slávny apoštol Tomáš. + z rod. Balážovej

17:30

sv. lit.

– spoveď pred a po sv. liturgií

9:00

spoveď chorých

Sobota 7. 10. Svätí mučeníci Sergej a Bakchus. + Peter Bačo

7:30

sv. lit.

Nedeľa 8. 10.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 18.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Naša prepodobná matka Pelágia.

*ZBP Alžbeta Basalová s rod.

11:00

sv. lit.

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Ongaľová a p. Murcková. Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Jurkovú, p. Pacákovú.

 

ČIŽATICE 2. – 8.10.2017

Utorok 3. 10.

Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita.

*ZBP Anna Lechmanová

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

15:00

spoveď chorých

 

17:00

spoveď v cerkvy

Prvý Piatok 6. 10.

– zdržanlivosť  od mäsa

Svätý a slávny apoštol Tomáš.

+ Mária Dulinová

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 8. 10.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 18.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Naša prepodobná matka Pelágia.

*ZBP Viera Vadasová s rod.

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

 

VAJKOVCE 2. – 8.10.2017

Nedeľa 8. 10.

– mesačná zbierka

NEDEĽA 18.TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Naša prepodobná matka Pelágia.

*vlastný úmysel

(o. Marek Jeník)

10:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO