ROZHANOVCE 2.-8.10.2023

Pondelok 2. 10. Svätý hieromučeník Cyprián. Svätá mučenica Justína. *ZBP rod. Iglajová

17:00

sv. lit.

Utorok 3. 10. Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita. + Vincent Gazdačko

prosba: ZBP Ana Šonková

7:30

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

Streda 4. 10. Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. Náš prepodobný otec František Assiský. + Andrej Kalanin

7:30

sv. lit.

Štvrtok 5. 10. Svätá mučenica Charitína. + Šfefan, Anna Lengyeloví

17:30

sv. lit.

Prvý Piatok 6. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý a slávny apoštol Tomáš. + Elena Egedová

17:30

sv. lit.

 

16:00

sv. spoveď, adorácia

Sobota 7. 10. Svätí mučeníci Sergej a Bakchus. *na úmysel darcu

7:30

sv. lit.

Nedeľa 8. 10.

– mesačná zbierka

19. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Naša prepodobná matka Pelágia.

*ZBP rod. Forgačová

Vypomienka: ZBP Anna Šonková, živ. jub.

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 2.-8.10.2023

Pondelok 2. 10. Svätý hieromučeník Cyprián. Svätá mučenica Justína. + Milan Dulina

(o. Marek)

17:30

sv. lit.

Streda 4. 10. Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. Náš prepodobný otec František Assiský. + Anna Šulíková

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

 

17:00

spoveď v cerkvi

Štvrtok 5. 10. 14.00 sv. spoveď chorých.
Prvý Piatok 6. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník.
Nedeľa 8. 10.

– mesačná zbierka

19. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Naša prepodobná matka Pelágia.

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 2.-8.10.2023

Nedeľa 8. 10.

– mesačná zbierka

19. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SVÄTÉHO DUCHA.

Naša prepodobná matka Pelágia.

+ Štefan Hric

(o. Peter)

7:15

sv. lit.

 

7:00

sv.  spoveď

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO