ROZHANOVCE 2. – 8.11.2015

Pondelok 2. 11.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

– spoveď pred sv. liturgiou

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist. * za zdravie a BP Anastázia

17:30 sv. lit.

– po sv. liturgií pôjdeme na cintorín pomodlíť sa za zosnulých a nenarodené deti

Utorok 3. 11. Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas. Založenie chrámu sv. veľkomuč. Juraja v Lydde, kde je uložené jeho úct. telo. + Valéria Andrašiová, výročná, panych.

17:30 sv. lit.

– spoveď po sv. liturgiou

Streda 4. 11. Náš prep. otec Joannikios Veľký. Sv. muč. Nikander, myrský bis., a Hermaios, presb. + Radovan a Vincent Rusnákoví

17:30 sv. lit.

– spoveď po sv. liturgiou

Štvrtok 5. 11. Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma. + z rod. Tchurovej a Forgáčovej

17:30 sv. lit.

– od 9:00 spoveď chorých

– spoveď pred a po sv. liturgiou

Piatok 6. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup. + Ondrej a Mária Cibuľoví (na inom mieste)

NEBUDE!!!

Sobota 7. 11. Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion. + Imrich, Michal, Mária, Štefan, Katarína (na inom mieste)

NEBUDE!!!

Nedeľa 8. 11. 24. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA.

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám.

*ZBP Slavo s rodinou

11:00 sv. lit.

Nahlásiť odberanie časopisu Slovo na rok 2016, ročné predplatné je 13 eur. Nahlásiť a vyplatiť v sákrestií je potrebné do 15. novembra!!!

Podmienky pre získanie odpustkov.

ČIŽATICE 2. – 8.11.2015

Utorok 3. 11. Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas. Založenie chrámu sv. veľkomuč. Juraja v Lydde, kde je uložené jeho úct. telo. + za duše trpiace v očistci

16:00 sv. lit.

– 14:00 spoveď chorých

– 15:00 spoveď pred sv. liturgiou

Piatok 6. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup. úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

18:00 sv. lit.

Nedeľa 8. 11.      24. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA.

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám.

* ZBP Lenka s rodinou

9:00 sv. lit.

VAJKOVCE 2. – 8.11.2015

Streda 4. 11. Náš prep. otec Joannikios Veľký. Sv. muč. Nikander, myrský bis., a Hermaios, presb. na úmysel BU

16:00 sv. lit.

– 15:00 spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 8. 11. 24. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA.

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám.

*za veriacich farnosti

7:50 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO