ROZHANOVCE 2. – 8.12.2019

Pondelok 2. 12. Svätý prorok Habakuk. + Michal Fink

7:30

sv. lit.

Utorok 3. 12. Svätý prorok Sofoniáš. + Veronika a Ondrej Tóthoví

7:30

sv. lit.

Streda 4. 12. Svätá veľkomučenica Barbora. Náš prepodobný otec Ján Damaský. *ZBP Anna s rod.

17:30

sv. lit.

Štvrtok 5. 12.

– odporúčaný sviatok

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený. + Alžbeta Sepešiová

7:30

sv. lit.

Piatok 6. 12.

– voľnica

– odporúčaný sviatok

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Náš otec svätý Mikuláš.

Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry.

*ZBP Marta a Peter

17:00

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

Sobota 7. 12. Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup. + Jaroslav

7:30

sv. lit.

 

9:30

nácvik jasličkovej pobožnosti

Nedeľa 8. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO PADASIATNICI.

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.

*ZBP Alžbeta Pavlovičová

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 2. – 8.12.2019

Pondelok 2. 12. Svätý prorok Habakuk. + Verona Kristanová

(o. Marek Jeník)

17:00

sv. lit.

Štvrtok 5. 12.

– odporúčaný sviatok

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený. + Peter, Valéria, Jozef

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

 

13:00

spoveď chorých

Nedeľa 8. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO PADASIATNICI.

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.

*ZBP František Hruška, živ. jub. 50 r.

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

V piatok je sviatok sv. Mikuláša, ten príde v nedeľu… je voľnica

 

VAJKOVCE 2. – 8.12.2019

Nedeľa 8. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO PADASIATNICI.

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO