ROZHANOVCE 2. – 8.3.2020

Pondelok 2. 3. Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup. + Ján a Veronika Basaloví

7:30

sv. lit.

Veľkopôstny moleben

Utorok 3. 3. Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk. + Jolana a Ladislav, Alžbeta a Ondrej

7:30

sv. lit.

– Ježišova modlitba

Streda 4. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána. *ZBP Marta a Peter
NEBUDE!!!
Štvrtok 5. 3. Svätý mučeník Konón. + z rod. Martečíkovej a Pažítkovej
NEBUDE!!!
Piatok 6. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria. + Margita Jurková

17:00

sv. lit. VPD

 

9:00

spoveď chorých

2. Zádušná Sobota 7. 3. Sv. hieromuč., ktorí boli bis. v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ď. + zádušná

7:30

sv. lit.

– panychída, hramoty

Nedeľa 8. 3. 2. NEDEĽA VEĽKÉHO POSTU.

Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup.

*ZBP Gabriela Zamborská

Vypomínka: ZBP Pavol Tóth, 22 r.

10:00

sv. lit. Bazila Veľkého

 

ČIŽATICE 2. – 8.3.2020

Pondelok 2. 3. Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup. + Lívia Čaklošová

(o. Peter Pacák)

17:00

sv. lit.

– Veľkopôstny moleben

 

14:00

spoveď chorých

 

16:00

spoveď v cerkvi

Utorok 3. 3. Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk. + Verona Kristanová

(o.Marek Jeník)

17:00

sv. lit.

2. Zádušná Sobota 7. 3. Sv. hieromuč., ktorí boli bis. v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ď. + zádušná

9:00

sv. lit.

panychída, hramoty

Nedeľa 8. 3. 2. NEDEĽA VEĽKÉHO POSTU.

Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup.

*ZBP Anna Chovancová

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit. Bazila Veľkého

 

15:00

večiereň a pomazanie chorých

 

VAJKOVCE 2. – 8.3.2020

Nedeľa 8. 3. 2. NEDEĽA VEĽKÉHO POSTU.

Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup.

*za veriacich farnosti

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit. Bazila Veľkého

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO