ROZHANOVCE 2. – 8.4.2018

SVETLÝ PONDELOK 2. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK *Za veriacich farnosti

11:00

sv. lit.

Svetlý utorok 3. 4.

– odporúčaný sviatok

Náš prepodobný otec Títus Divotvorca. + Vincent Kovalčin, 20. výročie

17:30

sv. lit.

Svetlá streda 4. 4. Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora. *ZBP Marta a Peter

17:30

sv. lit.

Svetlý štvrtok 5. 4. Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraja z Maley. *Zdravie a BP Dominiky

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Svetlý piatok 6. 4.

– voľnica

– detská sv. liturgia

Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci. + Mária Lengyelová

17:30

sv. lit.

Svetlá sobota 7. 4. Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov. + z rod. Pažitkovej a Martečíkovej

7:30

sv. lit.

Nedeľa 8. 4.

– mesačná zbierka

– stretnutie s deťmi pripravujúcimi sa na prijatie sviatostí

DRUHÁ NEDEĽA PO PASCHE – O TOMÁŠOVI *ZBP rod. Slivková

11:00

sv. lit.

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Jurková, p. Pacáková, Pán Boh zaplať!!!  Na budúci týždeň o upratovanie chcem poprosiť p. Mráskovú a p. Petrušovú.

 

ČIŽATICE 2. – 8.4.2018

SVETLÝ PONDELOK 2. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK *ZBP Jozef

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

Svetlý piatok 6. 4.

Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci.

– voľnica

Nedeľa 8. 4.

– mesačná zbierka

DRUHÁ NEDEĽA PO PASCHE – O TOMÁŠOVI *za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Pachingerová, Rodina Kristanová, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Fedorovú (Sabolovú) a Rodinu Tresovú.

 

VAJKOVCE 2. – 8.4.2018

SVETLÝ PONDELOK 2. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:00

sv. lit.

Svetlý piatok 6. 4.

Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci.

– voľnica

Nedeľa 8. 4.

– mesačná zbierka

DRUHÁ NEDEĽA PO PASCHE – O TOMÁŠOVI Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

11:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO