ROZHANOVCE 2. – 8.5.2016

Pondelok 2. 5. Náš otec svätý Atanáz Veľký. + Alžbeta Dunová

17:30 sv. lit.

– spoveď  pred a po sv. liturgií

Utorok 3. 5. Svätí mučeníci Timotej a Maura. + František Závodník

17:30 sv. lit.

– spoveď  pred a po sv. liturgií

Streda 4. 5.

– detská svätá liturgia, nácvik

Svätá mučenica Pelágia. * ZBP a vedenie SD Peter a Marta

17:30 sv. lit.

– spoveď  po sv. liturgií

9:00 – spoveď chorých

Štvrtok 5. 5.

– Prikázaný sviatok, myrovanie

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Svätá a slávna mučenica Irena.

+ Alžbeta Dunová

17:30 sv. lit.

Piatok 6. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób.

NEBUDE!!!

Sobota 7. 5. Spomienka na znamenie úct. kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo sv. meste Jeruzaleme.

NEBUDE!!!

Nedeľa 8. 5.

– ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIA

SIEDMA NEDEĽA PO PASCHE – OTCOV 1. NICEJSKÉHO SNEMU.

Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ.

* ZBP Mária Miková, živ. jubileum

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 2. – 8.5.2016

Štvrtok 5. 5.

– Prikázaný sviatok, myrovanie

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Svätá a slávna mučenica Irena.

* ZBP Magdaléna, Maroš, Jana

16:00 sv. lit.

13:30 – spoveď chorých

14:30 – spoveď pred sv. liturgiou

Piatok 6. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób. + Ján, Michal, Mária, Alžbeta, Margita

(o. Marek Jeník)

18:00 sv. lit.

Nedeľa 8. 5.

– ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIA

SIEDMA NEDEĽA PO PASCHE – OTCOV 1. NICEJSKÉHO SNEMU.

Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ.

* ZBP Magda Koščová

(o. Marek Jeník)

9:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 2. – 8.5.2016

Streda 2. 3.

– zdržanlivosť od mäsa, myrovanie

PREDVEČER NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup.

za veriacich rodiny

16:00 sv. lit.

15:00 –  spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 8. 5.

– ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIA

SIEDMA NEDEĽA PO PASCHE – OTCOV 1. NICEJSKÉHO SNEMU.

Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ.

*za veriacich farnosti

9:30 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO