ROZHANOVCE 2.-8.5.2022

Pondelok 2.5. Náš otec svätý Atanáz Veľký. + Ladislav Iglaj
NEBUDE!!!
Utorok 3. 5. Svätí mučeníci Timotej a Maura. Odchod do večnosti nášho prep. otca Teodóza, igumena Pečerského monastiera. *ZBP Marta a Peter
NEBUDE!!!
Streda 4. 5. Svätá mučenica Pelágia. + Vincent Gazdačko
NEBUDE!!!
Štvrtok 5. 5. Svätá a slávna mučenica Irena. *ZBP Jozef 

Maščák s rod.

17:30

sv. lit.

Piatok 6. 5. 

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób. + Ján Sarapa

16:00

sv. lit.

Sobota 7.  5. Spomienka na znamenie úct. kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo sv. meste Jeruzaleme. + Pavol Petro

7:30

sv. lit.

panychída

Nedeľa  8. 5. 

– mesačná zbierka

4. NEDEĽA PO PASCHE – O PORAZENOM. 

Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ.

*ZBP Martin Struk, 16 r. 

(o. Marek Jeník)

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 2.-8.5.2022

Štvrtok 5. 5. Svätá a slávna mučenica Irena. + z rod. Tkáčovej, Lechmanovej, Tresovej, Kurayovej 

(o.Marek)

17:00

sv. lit.

Piatok 6. 5. 

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób. + Milan Dulina 

(o.Peter)

17:30

sv. lit.

– svätá spoveď detí a ich rodín

Sobota 7.  5. Spomienka na znamenie úct. kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo sv. meste Jeruzaleme.
9:00

generálka na nedeľu a príprava chrámu na slávnosť

Nedeľa  8. 5. 

– slávnostné sväté prijímanie

– mesačná zbierka

4. NEDEĽA PO PASCHE – O PORAZENOM. 

Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ.

*ZBP Drahoslava 

Vypomienka: Saška, Peťka, Viktorko

(o. Peter)

10:00

sv. lit.

 

VAJKOVCE 2.-8.5.2022

Nedeľa  8. 5. 

– mesačná zbierka

4. NEDEĽA PO PASCHE – O PORAZENOM. 

Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ.

*za veriacich 

(o. Peter)

8:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO