ROZHANOVCE 2. – 8.6.2014

Pondelok 2. 6.

Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha.

*ZBP Ľubica Pilátová

18:30 ZMENA!!!

– spoveď po sv. liturgii

Utorok 3. 6.

– DETSKÁ LITURGIA

Svätý mučeník Lucilián a spoločníci.

+ Andrej Kalanín

17:30

– spoveď pred a po sv. liturgii

Streda 4. 6.

Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha.

+za duše trpiace v očistci

7:30

– spoveď pred a po sv. liturgii

Štvrtok 5. 6.

Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup. Sv. muč. Kozma, arménsky presbyter.

NEBUDE!!!

Piatok 6. 6.

Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový.

+ Barbora a Michal Basaloví

17:30

9:00 – spoveď chorých

– spoveď v cerkvi pred a po liturgii

– adorácia za mladých

Sobota 7. 6.

Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský.

PIATA ZÁDUŠNÁ

7:30

Nedeľa 8. 6.

– myrovanie

ZOSLANIE SVÄTÉHO DUCHA

Za veriacich farnosti

11:00

 

ČIŽATICE 2. – 8.6.2014

Pondelok 2. 6.

Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha.

PIATA ZÁDUŠNÁ, HRAMOTY S PANYCHÍDOU

17:00

15:00 – spoveď chorých

16:00 – spoveď pred sv. liturgiou

Nedeľa 8. 6.

– myrovanie

ZOSLANIE SVÄTÉHO DUCHA

*ZBP Magdaléna a Maroš

8:00

 

VAJKOVCE 2. – 8.6.2014

Utorok 3. 6.

Svätý mučeník Lucilián a spoločníci.

 Za dobrodincov

16:00

15:00 – spoveď pred sv. liturgiou

Sobota 7. 6.

(Nedeľa)

– myrovanie

ZOSLANIE SVÄTÉHO DUCHA

Za dobrodincov

18:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO