ROZHANOVCE 2. – 8.8.2021

Pondelok 2. 8. Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana. + Ladislav  Iglaj

17:00

sv. lit.

 

9:00

spoveď chorých

 

16:00

sv. spoveď v sákrestii

Utorok 3. 8. Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust. + z rod. Martečíkovej a Pažitkovej

7:30

sv. lit.

– sv. spoveď po sv. lit.

Streda 4. 8. Siedmi svätí mladíci z Efezu. Svätá prepodobná mučenica Eudokia. + Alžbeta Andricová, výročná, panych

7:30

sv. lit.

– sv. spoveď po sv. lit.

Štvrtok 5. 8. Predprazdenstvo Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý muč. Eusignios. *ZBP Ondrej a Andrea
NEBUDE!!!
Piatok 6. 8.

– voľnica

Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. + Marta Knapová

(o. Marek Maďar)

17:00

sv. lit.

Sobota 7. 8. Svätý prepodobný mučeník Domécius. + Milan Dulina
NEBUDE!!!
Nedeľa 8. 8.

– mesačná zbierka

11. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup.

*ZBP a oslobodenie od zlého pre Noemy

10:00

sv. lit.

Minulý týždeň upratovali náš chrám: rodina Kovalčinová! Upratovanie na budúci týždeň upratovanie vychádza na: Husnajová, p. Šonková!

 

Odpustová slávnosť v našej farnosti ku chrámovému sviatku bl. mučeníka Metoda Dominika Trčku bude 22.augusta o 10:00 hod. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude o.redemptorista Jozef Paraska, pôsobiaci v kláštore v Michalovciach. Srdečne pozývam všetkých na túto slávnosť.

 

Drahí veriaci, pred zázračným rozmnožením chleba Ježiš povedal svojim učeníkom: „Usaďte ľudí! Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli.“ (Jn 6,10-11) Toto Božie slovo poukazuje aj na to, že Kristus mal organizačného ducha.

Aj pri  návšteve pápeža Františka v Prešove, 14. septembra 2021, potrebujeme ľudí, ktorí sú ochotní prežiť túto udalosť špeciálnym spôsobom – ako dobrovoľníci. Pozývame teda veriacich, aby sa zapojili do tejto veľmi dôležitej služby. Dobrovoľník môže byť iba plne zaočkovaný človek vo veku od 18 rokov. Poďme aj takýmto spôsobom slúžiť Kristovi, jeho Cirkvi a jej viditeľnej hlave Svätému Otcovi.

Hlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára na www.navstevapapeza.sk

V prípade potreby kontaktujte koordinátorov dobrovoľníkov za Prešov a to e-mailom na dobrovolnici.presov@navstevapapeza.sk.

 

ČIŽATICE 2. – 8.8.2021

Utorok 3. 8. Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust. + Ľubomír Vadas

(o. Peter)

18:30

sv. lit.

 

15:30

spoveď chorých

 

17:30

spoveď v cerkvi

Piatok 6. 8.

– voľnica

Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. +Martinka, panychída

(o. Marek)

18:30

sv. lit.

Nedeľa 8. 8.

– mesačná zbierka

11. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.  

Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup.

*ZBP Veronika 

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

Minulý týždeň upratovali náš chrám: Rod. Tkáčová a rod. Rada Kristana! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na: Rodina Fedorová (Sabolová) Rodina Tresová.

 

Odpustová slávnosť v Čižaticiach ku chrámovému sviatku bude v nedeľu 15.augusta o 10:30 hod. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude o. Jozef Matejovský, farár z farnosti Košice Furča. Srdečne všetkých pozývam na túto slávnosť.

 

Drahí veriaci, pred zázračným rozmnožením chleba Ježiš povedal svojim učeníkom: „Usaďte ľudí! Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli.“ (Jn 6,10-11) Toto Božie slovo poukazuje aj na to, že Kristus mal organizačného ducha.

Aj pri  návšteve pápeža Františka v Prešove, 14. septembra 2021, potrebujeme ľudí, ktorí sú ochotní prežiť túto udalosť špeciálnym spôsobom – ako dobrovoľníci. Pozývame teda veriacich, aby sa zapojili do tejto veľmi dôležitej služby. Dobrovoľník môže byť iba plne zaočkovaný človek vo veku od 18 rokov. Poďme aj takýmto spôsobom slúžiť Kristovi, jeho Cirkvi a jej viditeľnej hlave Svätému Otcovi.

Hlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára na www.navstevapapeza.sk

V prípade potreby kontaktujte koordinátorov dobrovoľníkov za Prešov a to e-mailom na dobrovolnici.presov@navstevapapeza.sk.

 

VAJKOVCE 2. – 8.8.2021

Nedeľa 8. 8.  

 

11. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.  

Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup.

*za veriacich farnosti 

(o. Peter)

7:20

sv. lit.

 

7:00

sv. spoveď

 

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO