ROZHANOVCE 2. – 8.9.2019

Pondelok 2. 8.

– ZAČIATOK ŠK. R.

Sv. muč. Mamant. Náš prep. otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha. + Štefan Mika

8:00

sv. lit.

– požehnanie pre detí do šk. r.

Utorok 3. 8. Svätý hieromuč. Antim, nikomédijský biskup. Náš prep. otec Teoktist. + Ján Lengyel

17:30

sv. lit.

Streda 4. 8. Svätý hieromuč. Babylas, biskup veľkej Antiochie. Sv. pr. Mojžiš, ktorý videl Boha. *ZBP Marta a Peter

17:30

sv. lit.

Štvrtok 5. 8. Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu. + Alžbeta Sepešiová

7:30

sv. lit.

Piatok 6. 8.

– zdržanlivosť od mäsa

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách. *ZBP Marta

17:30

sv. lit.

 

9:00

sv. spoveď chorých

Sobota 7.  8. Predprazdenstvo Narodenia presvätej Bohorodičky. Sv. muč. Sózont. + Jaroslav

7:30

sv. lit.

Nedeľa 8. 9.

– mesačná zbierka

– myrovanie

NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO ZSD.

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.

*ZBP Ján Lengyel ml., živ. jub.

Vypomínka: *ZBP Martin Dembický, 40 r.

10:00

sv. lit.

Prvopiatkový týždeň, spovedá sa celý týždeň pred a po sv. liturgiách!

 

Náš chrám v tomto týždni upratovala Rodina Rybárová, p. Palgutová, p. Špilovská, Rodina Šebáková, Pán Boh zaplať! Upratovanie na budúci týždeň vychádza na Rodinu Kovalčinovú.

 

ČIŽATICE 2. – 8.9.2019

Pondelok 2. 8.

– ZAČIATOK ŠK. R.

Sv. muč. Mamant. Náš prep. otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha. + Milan Kristan

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

 

15:00

spoveď chorých

 

17:00

spoveď v cerkvi

Štvrtok 5. 8. Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu. *ZBP Dušan

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 8. 9.

– mesačná zbierka

– myrovanie

NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO ZSD.

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.

*ZBP Anna, za odpustenie hriechov

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Kolarčíková a Rodina Zambová, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Pachingerovú, Rodinu Kristanovú a Rodinu Sidorjakovú.

 

VAJKOVCE 2. – 8.9.2019

Streda 4. 8. Svätý hieromuč. Babylas, biskup veľkej Antiochie. Sv. pr. Mojžiš, ktorý videl Boha. + z rod. Lenardovej

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

 

15:30

sv. spoveď

Nedeľa 8. 9.

– mesačná zbierka

– myrovanie

NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO ZSD.

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.

*za veriacich farnosti

(o. Marek Jeník)

8:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO