ROZHANOVCE 20. – 26.1.2014

Pondelok 20. 1.

– odporúčaný sviatok

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký.

+ Anna Bielíková

17:30

Utorok 21. 1.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač.

Helena Fedorčáková

17:30

Streda 22. 1.

Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský.

NEBUDE!!!

Štvrtok 23. 1.

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. Svätý mučeník Agatangel.

NEBUDE!!!

Piatok 24. 1.

– zdržanlivosť od mäsa

Naša prepodobná matka Xénia Rímska.

+ Michal, Anna, Michal

17:30

Sobota  25. 1.

Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup.

+ Andrej, Alžbeta, Peter, Anežka, Andrej, Barbora

7:30

Nedeľa 26. 1.

– zbierka na gréckokatolícke školy

36. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia.

* ZBP Hugo, Sofia, Liliana

11:00

 

ČIŽATICE 20. – 26.1.2014

Pondelok 20. 1.

– odporúčaný sviatok

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký.

+ Ján, Katarína, Ondrej, Katarína

16:00

Piatok 24. 1.

– zdržanlivosť od mäsa

Naša prepodobná matka Xénia Rímska.

Úmysel kňaza

18:00

Nedeľa 26. 1.

– zbierka na gréckokat. školy

36. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia.

*ZBP Barbora

8:00

 

VAJKOVCE 20. – 26.1.2014

Utorok 21. 1.

Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač.

*zdravie Svetlana

16:00

Nedeľa 26. 1.

– zbierka na gréckokat. školy

36. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia.

*Za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO