ROZHANOVCE 20. – 26.1.2020

Pondelok 20. 1. Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký. + Margita Jurková

17:30

sv. lit.

Utorok 21. 1. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. + Alžbeta, Ondrej, Martin, Tomáš, Peter, Margita, Štefan

7:30

sv. lit.

Streda 22. 1. Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský. *ZBP Marta a Peter

7:30

sv. lit.

Štvrtok 23. 1. Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. Svätý mučeník Agatangel. + Mária

7:30

sv. lit.

Piatok 24. 1.

– Detská sv. liturgia

– zdržanlivosť od mäsa

Naša prepodobná matka Xénia Rímska. + Michal, Anna, Michal

17:00

sv. lit.

Sobota 25. 1. Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup. + Radovan Rusnák

7:30

sv. lit.

Nedeľa 26. 1.

– zbierka na cirkevné školstvo

32. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI.

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia.

*ZBP Vincent Ordoš

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 20. – 26.1.2020

Utorok 21. 1. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. + Milan Kristan, výročná panych.

(o. Peter Pacák)

17:00

sv. lit.

Piatok 24. 1.

– zdržanlivosť od mäsa

Naša prepodobná matka Xénia Rímska. *ZBP Štefan Vadas s rod.

(o. Marek Jeník)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 26. 1.

– zbierka na cirkevné školstvo

32. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI.

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia.

*ZBP Marta, Saška

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 20. – 26.1.2020

Nedeľa 26. 1. 32. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI.

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia.

*za veriacich farnosti

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO