ROZHANOVCE 20. – 26.10.2014

Pondelok 20. 10.

Svätý veľkomučeník Artemios.

+ Mária Lengyelová

17:30

Utorok 21. 10.

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký.

+ Tomáš Tomko

17:30

Streda 22. 10.

– detská sv. liturgia

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup.

+ Ladislav a Monika Lengyeloví

17:30

Štvrtok 23. 10.

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat.

+ Ján Kačmár

Vypomínka: *ZBP Anna, životné jubileum

17:30

Piatok 24. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý mučeník Aretas a spoločníci.

*ZBP Peter a Marta

17:30

Sobota 25. 10.

Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios.

+ Michal a Mária

7:30

Nedeľa 26. 10.

– zbierka na misie

NEDEĽA 20. TÝŽDŇA PO ZSD.

* ZBP Ján Lengyel, 85. narodeniny

11:00

 

ČIŽATICE 20. – 26.10.2014

Utorok 21. 10.

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký.

*ZBP Juraja a Michal

16:30

Nedeľa 26. 10.

– zbierka na misie

NEDEĽA 20. TÝŽDŇA PO ZSD.

*ZBP Michal a Zuzka

8:00

 

VAJKOVCE 20. – 26.10.2014

Štvrtok 23. 10.

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat.

úmysel kňaza

16:30

Nedeľa 26. 10.

– zbierka na misie

NEDEĽA 20. TÝŽDŇA PO ZSD.

*za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO