ROZHANOVCE 20. – 26.11.2017

Pondelok 20. 11.

Predprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita. Náš otec sv. Proklos, konštantínopolský arcibiskup. + Mária Lengyelová

17:30

sv. lit.

Utorok 21. 11.

– odporúčaný sviatok

– detská sv. liturgia

Vstup našej presv. Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu. + Jozef, Anna, Ján z rod. Tkáčovej

17:30

sv. lit.

– požehnanie detí po sv. lit.

Streda 22. 11. Svätý apoštol Filemon a spoločníci. *ZBP Marta a Peter

17:30

sv. lit.

Štvrtok 23. 11. Naši otcovia sv. Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. + Peter, Petronela, Imrich

17:30

sv. lit.

Piatok 24. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätá veľkomučenica Katarína. A svätý veľkomučeník Merkúr. + Peter Bačo

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Sobota 25. 11. V tento deň sa zakončuje sviatok Vstupu presvätej Bohorodičky.

+ Mária Basalová

(intencia bude slúžená na inom mieste)

NEBUDE!!!
Nedeľa 26. 11.

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA.

Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik.

*ZBP Ján Lengyel

Vypomínka: ZBP Helena

11:00

sv. lit.

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Husnajová, p. Šonková, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Tóthovú a p. Horňákovú.

Stretnutie s prvoprímajúcimi deťmi a ich rodičmi bude po sv. lit. o dva týždne v nedeľu 3.12.2017.

 

ČIŽATICE 20. – 26.11.2017

Utorok 21. 11.

– odporúčaný sviatok

Vstup našej presv. Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu.

+ Mária Dulinová, výročná

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

– požehnanie detí po sv. lit.

Štvrtok 23. 11. Naši otcovia sv. Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup.

+ Mária Dulinová, výročná

(o. Marek Jeník)

17:30

sv. lit.

Nedeľa 26. 11.

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA.

Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik.

*Zdravie pre Petra

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Kristana Štefana, Rodina Majorská, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Jána Lechmana a Rodinu Márie Chovanovej.

 

VAJKOVCE 20. – 26.11.2017

Nedeľa 26. 11.

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA.

Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

11:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO