Prosby na celý týždeň za zdravie: Jozef, Adamko, Robko, Anna, Ján (od Kičových), Jozef, Janka s bábätkom(Kecerová), Radoslav, Ján, Veronika, Zoltán, Tatiana, Radoslav, Magdaléna, Vincent, Mária, vladyka Milan.

 

ROZHANOVCE 20. – 26.12.2021

Pondelok 20. 12. Predprazdenstvo Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. + Anna Michal Pinkovskí

16:30

sv. lit.

– moleben pred Narodením Pána

Utorok 21. 12. Svätých Otcov. Svätá mučenica Juliána. + Melánia Maskalová

16:30

sv. lit.

– putujeme do Betlehema

Streda 22. 12. Svätá veľkomučenica Anastázia. + Andrej Kalanin

17:30

sv. lit.

– modlitba za chorých ku sv. Charbelovi, pomazanie olejom

Štvrtok 23. 12. Desiati svätí mučeníci z Kréty. + Michal, Anna, Michal

17:30

sv. lit.

– putujeme do Betlehema

Piatok 24. 12. 

– zdržanlivosť od mäsa s pôstom (1x do sýta, 2x občerstviť)

Predvečer narodenia Pána. 

Svätá prepodobná mučenica Eugénia.

 

+ kňaz Peter

 

 

8:00

Kráľovské hodiny

 

14:30

Veľká večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

 

21:00

Veľké povečerie s lítiou

Sobota 25. 12. 

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. + za duše v očistci

 

 

 

 

8:30

sv. lit. pre seniorov

 

10:00

sv. lit.

pre rodičov s deťmi

Nedeľa 26. 12. 

– prikázaný sviatok

NEDEĽA PO KRISTOVÝM NARODENÍ. 

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke.

*ZBP Janka Verebová 

 

 

 

*ZBP pán starosta a poslanci obecného zastupiteľstva s rodinami

8:30

sv. lit. pre seniorov

 

10:00

sv. lit.

pre rodičov s deťmi

Pre účasť na bohoslužbách stále platí maximálny počet účastníkov do 30 ľudí a režím OP (očkovaní a prekonaní) Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku (Vestník vlády Slovenskej republiky, uverejnené 16.12.2021)…. Detí sú brané ako keby boli zaočkované. Z toho vyplýva, že môžu byť účastné na slávení sv. liturgie a bohoslužobných obradov.

 

Na obrady je potrebné si priniesť brožúrky „Christos raždajetsja“

 

ČIŽATICE 20. – 26.12.2021

Pondelok 20. 12. Predprazdenstvo Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. + Milan Dulina 

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

– moleben pred Narodením Pána

Piatok 24. 12. 

– zdržanlivosť od mäsa s pôstom (1x do sýta, 2x občerstviť)

Predvečer narodenia Pána. 

Svätá prepodobná mučenica Eugénia. Posledný deň filipovky

*ZBP Patrik, Rastislav Kristanoví 

(o. Marek)

15:00

Veľká večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

Sobota 25. 12. 

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NARODENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. *vlastný úmysel kňaza 

(o. Marek)

10:00

sv. lit.

Nedeľa 26. 12. 

– prikázaný sviatok

NEDEĽA PO KRISTOVÝM NARODENÍ. 

ZHROMAŽDENIE K PRESVATEJ BOHORODIČKE.

*vlastný úmysel kňaza 

(o. Marek)

10:00

sv. lit.

Pre účasť na bohoslužbách stále platí maximálny počet účastníkov do 30 ľudí a režím OP (očkovaní a prekonaní) Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku (Vestník vlády Slovenskej republiky, uverejnené 16.12.2021)…. Detí sú brané ako keby boli zaočkované. Z toho vyplýva, že môžu byť účastné na slávení sv. liturgie a bohoslužobných obradov.

 

Na obrady je potrebné si priniesť brožúrky „Christos raždajetsja“

 

VAJKOVCE 20. – 26.12.2021

Piatok 24. 12. 

– zdržanlivosť od mäsa s pôstom (1x do sýta, 2x občerstviť)

Predvečer narodenia Pána. 

Svätá prepodobná mučenica Eugénia. Posledný deň filipovky

*na úmysel biskupa 

(o. Peter)

13:00

Veľká večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

Sobota 25. 12. 

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NARODENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. + za duše v očistci 

(o. Peter)

12:00

sv. lit.

Nedeľa 26. 12. 

– prikázaný sviatok

NEDEĽA PO KRISTOVÝM NARODENÍ. 

ZHROMAŽDENIE K PRESVATEJ BOHORODIČKE.

*za veriacich farnosti 

(o. Peter)

12:00

sv. lit.

Pre účasť na bohoslužbách stále platí maximálny počet účastníkov do 30 ľudí a režím OP (očkovaní a prekonaní) Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku (Vestník vlády Slovenskej republiky, uverejnené 16.12.2021)…. Detí sú brané ako keby boli zaočkované. Z toho vyplýva, že môžu byť účastné na slávení sv. liturgie a bohoslužobných obradov.

 

Na obrady je potrebné si priniesť brožúrky „Christos raždajetsja“

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO