ROZHANOVCE 20.-26.2.2023

Pondelok 20. 2.

– zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec s pôstom

ZAČIATOK VEĽKÉHO POSTU.

Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup.

+ Anna, Mikuláš, Milan Štempákoví

17:30

Veľkopôstny moleben

Utorok 21. 2.

Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie.

+ Ondrej, Mária, Ondrej z rod. Ordošovej

17:30

Akatist k Ježišovi Kristovi

 

17:00

sv. ruženec

Streda 22. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu.

 + Veronika, Pavel

17:00

sv. lit. VPD

Štvrtok 23. 2.

Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup.

+ Štefan Mika

17:30

Veľkopôstny moleben

Piatok 24. 2.

– detská svätá liturgia

– zdržanlivosť od mäsa

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

+ Jozef, Anna, Zuzana, Ján z rod. Tkáčovej

16:30

sv. lit. VPD

– stretnutie s deťmi

Sobota 25. 2.

Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup.

+ Alžbeta Andricová, nedožitých 91r.

7:30

sv. lit.

Nedeľa 26. 1.

1. NEDEĽA VEĽKÉHO POSTU.

Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup.

*ZBP Jaroslav a Bernadeta. vypomienka: ZBP Mária Miková ml.

10:00

sv. lit. Bazila Veľkého

 

ČIŽATICE 20.-26.2.2023

Pondelok 20. 2.

– zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec s pôstom

ZAČIATOK VEĽKÉHO POSTU.

Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup.

+ Mária, Mária, Pavol

(o. Peter)

16:00

Veľkopôstny moleben

Streda 22. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu.

+ Andrej Hruška

(o. Marek)

17:00

sv. lit. VPD

Piatok 24. 2.

-zdržanlivosť od mäsa

Nedeľa 26. 2.

1. NEDEĽA VEĽKÉHO POSTU.

Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup..

*ZBP rod. Majorskej, Michalkov, Pošovej

(o. Marek)

8:30

sv. lit. Bazila Veľkého

 

VAJKOVCE 20.-26.2.2023

Pondelok 20. 2.

– zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec s pôstom

ZAČIATOK VEĽKÉHO POSTU.

Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup.

Nedeľa 26. 1.

1. NEDEĽA VEĽKÉHO POSTU.

Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup..

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit. Bazila Veľkého

Zádušné sväté liturgie budú v tieto soboty(11.2., 4.3., 11.3., 18.3., 27.5.) Môžete si obnoviť hramoty. Zádušné sväté liturgie za zosnulých zapísaných z Vajkoviec budú slúžené v Rozhanovciach… panychída s hramoty aj v nedeľu po liturgii.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO