ROZHANOVCE 20. – 26.3.2017

Pondelok 20. 3.

Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu. +za zosnulých zo seniorcentra

17:30

sv. lit.

Utorok 21. 3. Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup. + Andrej Pacák, výročna, panychída

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Streda 22. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

– Detská sv. liturgia

Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter. *ZBP a vedenie Sv. Duchom pre Martu a Petra

17:30

sv. lit. VPD

Štvrtok 23. 3. Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení. + František Petro

Vypomínka: ZBP Kristínka (13r.)

17:30

sv. lit.

Piatok 24. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Predprazdenstvo Zvestovania presvätej Bohorodičke. Náš prepodobný otec Zachariáš. Náš otec svätý Artemón, biskup pizídijskej Seleucie. *ZBP Adrián s rodinou a Branislav

17:30

sv. lit. VPD

Sobota 25. 3.

– prikázaný sviatok, myrovanie

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne. + Mária Lengyelová

10:00

sv. lit.

Nedeľa 26. 3.

– mesačná zbierka

– zmena času zo zimného na letný

NEDEĽA 4. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU.

Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi.

*ZBP p. Jana Egedová, živ. Jubileum

(o. Marek Jeník)

11:00

lit. Sv. Bazila Veľkého

 

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Baldovská, p. Palgutová, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Šebakovú a p. Kovalčínovú.

POZVANIE NA EKUMENICKÉ MODLITBY MUŽOV – Muži, ktorí majú chuť a čas sa modliť za potreby svojich rodín, za dedinu a obyvateľov v nej žijúcich i za seba spolu s inými mužmi, sú pozvaní na ekumenické modlitby, ktoré sa budú konať každú sobotu o 19:00 hod. vo farskom klube rim. kat. cirkvi, ktorý sa nachádza oproti starému rim. kat. kostolu v Rozhanovciach. V prípade otázok a nejasností kontaktujte p. Jozefa Gburíka na t. č.0905 529 438

Prosba o 2% z daní na občianske združenie AETOS, tlačivá nájdete v sákrestií alebo tiež na farskej stránke.

PÚŤ NA FATIMSKÚ SOBOTU DO BAZILIKY V ĽUTINE SA USKUTOČNÍ V SOBOTU DŇA 1.4.2017,.. záujemcovia sa môžete hlásiť v sákrestií u o. Petra, alebo telefonicky najneskôr do 26.marca. Cena cestovného je 5 eur.

Rada pre mládež Košickej eparchie sa s požehnaním vladyku Milana obracia na veriacich našej eparchie s prosbou finančne podporiť spustenie Centra pre mládež a to prostredníctvom projektu 20 x 1000. Projekt spočíva v oslovení 1 000 ľudí ochotných finančne podporiť výstavbu centra konkrétnou sumou 20 eur. Váš finančný dar môžete zaslať bankovým prevodom, alebo prostredníctvom kňaza. Informácie nájdete na nástenke a na webe www.centrum.aetos.sk. PRIHLÁSOVANIE JE UŽ OTVORENÉ.

Pozývame vašich mladých na ďalšie TeVe, ktoré bude tento krát pôstne. INFO: Názov: Pôstne TeVe – posedenie pri kolive, Miesto: košická katedrála + farské priestory, Dátum: Pondelok – 20. Marca, Čas: 17.00 – sv. liturgia; 18:00 – začiatok stretnutia.

 

ČIŽATICE 20. – 26.3.2017

Piatok 24. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Predprazdenstvo Zvestovania presvätej Bohorodičke. Náš prepodobný otec Zachariáš. Náš otec svätý Artemón, biskup pizídijskej Seleucie. +Mária Dulinová

(o. Marek Jeník)

17:30

sv. lit. VPD

Sobota 25. 3.

– prikázaný sviatok, myrovanie

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne.

+Július Lenard, výročná

(o. Peter Pacák)

17:00

spoločná sv. omša

– po sv.omši prednáška p. Marty Uhaľovej

16:00

sv. ruženec

Nedeľa 26. 3.

– mesačná zbierka

– zmena času zo zimného na letný

NEDEĽA 4. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU.

Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi.

*ZBP Radoslav Kristan a Verona

(o. Peter Pacák)

8:30

lit. Sv. Bazila Veľkého

 

Tento týždeň upratovali náš chrám Rod. Viktora Kuraya a rod. Erika Tressu, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Šulíkovú a Rodina Margity Lenardovej.

Prosba o 2% z daní na občianske združenie AETOS, tlačivá nájdete v sákrestií alebo tiež na farskej stránke.

PÚŤ NA FATIMSKÚ SOBOTU DO BAZILIKY V ĽUTINE SA USKUTOČNÍ V SOBOTU DŇA 1.4.2017,.. záujemcovia sa môžete hlásiť v sákrestií u o. Petra, alebo telefonicky najneskôr do 26.marca. Cena cestovného je 5 eur.

Rada pre mládež Košickej eparchie sa s požehnaním vladyku Milana obracia na veriacich našej eparchie s prosbou finančne podporiť spustenie Centra pre mládež a to prostredníctvom projektu 20 x 1000. Projekt spočíva v oslovení 1 000 ľudí ochotných finančne podporiť výstavbu centra konkrétnou sumou 20 eur. Váš finančný dar môžete zaslať bankovým prevodom, alebo prostredníctvom kňaza. Informácie nájdete na nástenke a na webe www.centrum.aetos.sk.

Pozývame vašich mladých na ďalšie TeVe, ktoré bude tento krát pôstne. INFO: Názov: Pôstne TeVe – posedenie pri kolive, Miesto: košická katedrála + farské priestory, Dátum: Pondelok – 20. Marca, Čas: 17.00 – sv. liturgia; 18:00 – začiatok stretnutia.

 

VAJKOVCE 20. – 26.3.2017

Sobota 25. 3.

– prikázaný sviatok, myrovanie

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne.

+Alžbeta Koribská

(o. Marek Jeník)

10:00

sv. lit.

Nedeľa 26. 3.

– mesačná zbierka

– zmena času zo zimného na letný

NEDEĽA 4. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU.

Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Peter Pacák)

7:15

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO