ROZHANOVCE 20. – 26.5.2019

Pondelok 20. 5. Svätý mučeník Tallelaios. + Eva Pejčev

17:30

sv. lit.

Utorok 21. 5. Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena. + Mária Lengyelová

8:00

sv. lit.

Streda 22 . 5.

– odporúčaný sviatok

Ukončuje sa sviatok polovice pädesiatnice. Svätý mučeník Bazilisk. + Viktor Florko

17:30

sv. lit.

Štvrtok 23. 5. Náš prep. otec a vyznávač Michal, synadský biskup. Prep. Eufrozína Polocká. *ZBP Pavol s rod.

17:30

sv. lit.

Piatok 24. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

– detská sv. liturgia

Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu. Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca. + Andreas Ongaľ

17:00

sv. lit.

Sobota 25. 5. Tretie nájdenie úct. hlavy sv. a slávneho Pánovho pr., predchodcu a krstiteľa Jána. + Mária Tóthová

7:30

sv. lit.

Nedeľa 26. 5. NEDEĽA O SLEPOM.

Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich.

*ZBP Michaela, Lukáš, Filip

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 20. – 26.5.2019

Utorok 21. 5. Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena. + Milan Kristan

(o. Peter Pacák)

17:00

sv. lit.

Piatok 24. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

– detská sv. liturgia

Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu. Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca. *ZBP rod. Oravcová

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 26. 5. NEDEĽA O SLEPOM.

Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich.

*ZBP Beáta a Zoltán

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 20. – 26.5.2019

Nedeľa 26. 5. NEDEĽA O SLEPOM.

Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich.

*za veriacich farnosti

(o. Marek Jeník)

10:00

sv. lit.

– v piatok je zdržanlivosť od mäsa

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO