ROZHANOVCE 20.-26.5.2024

Pondelok 20. 5.

– odporúčaný sviatok

PONDELOK SVÄTÉHO DUCHA + Mária Horňáková

Kumulovaná:

+ František Petro, 8r. panychída

18:00

sv. lit.

Utorok 21. 5. Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena. + Stanislav Mrásko
NEBUDE!!!
Streda 22. 5. Svätý mučeník Bazilisk. + Andrej Kalanin

Kumulovaná:

+ Anton Fabišík, 2r.

NEBUDE!!!
Štvrtok 23. 5. Náš prep. otec a vyznávač Michal, synadský biskup. Prep. Eufrozína Polocká. + Andrej Petruš

Kumulovaná:

+ Jozef a Helena

NEBUDE!!!
Piatok 24. 5.

– VOĽNICA

Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu. Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca. *ZBP Marek D., narodeniny

17:30

sv. lit.

Sobota 25. 5. Tretie nájdenie úct. hlavy sv. a slávneho Pánovho pr., predchodcu a krstiteľa Jána. + Anton Fabišík

Kumulovaná:

+ z rod Frankovej

panychída

7:30

sv. lit.

Nedeľa 26. 5.

– zbierka na katolícke masmédia

NEDEĽA VŠETKÝCH SVÄTÝCH *ZBP Michaela s rod.

Kumulovaná:

*ZBP a vedenie Sv. Duchom pre Stanislava

Kumulovaná:

*ZBP Tadeáš

Kumulovaná:

*ZBP Serafína

10:00

sv. lit.

 

 

ČIŽATICE 20.-26.5.2024

Pondelok 20. 5.

– odporúčaný sviatok

PONDELOK SVÄTÉHO DUCHA + Anna Lechmanová

Kumulovaná:

+ z rod. Gajdošovej, Kurayovej, Tkáčovej, Lechmanovej

(o. Peter)

16:30

sv. lit.

Nedeľa 26. 5.

– zbierka na katolícke masmédia

NEDEĽA VŠETKÝCH SVÄTÝCH *ZBP Vierka s rod.

Kumulovaná:

Beáta s rod.

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

V piatok máme voľnicu.

 

VAJKOVCE 20.-26.5.2024

Pondelok 20. 5.

– odporúčaný sviatok

PONDELOK SVÄTÉHO DUCHA
NEBUDE!!!
Nedeľa 26. 5. NEDEĽA VŠETKÝCH SVÄTÝCH *za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

V piatok máme voľnicu.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO