ROZHANOVCE 20. – 26.7.2015

Pondelok 20. 7.

– odporúčaný sviatok

Svätý a slávny prorok Eliáš. + Jozef, Juraj, Ján, Anna z rod. Šonkovej

17:30 sv. lit.

Utorok 21. 7. Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta. * ZBP Magdaléna Majerová

17:30 sv. lit.

Streda 22. 7.

– odporúčaný sviatok

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna. + Michal, Anna, Michal

17:30 sv. lit.

Štvrtok 23. 7. Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci. * ZBP a vedenie Sv.Duchom pre Petra a Martu

17:30 sv. lit.

Piatok 24. 7. Svätá veľkomučenica Kristína. Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid. *ZBP Ingrid Čisláková

17:30 sv. lit.

Sobota 25. 7. Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky. + Peter Kinlovič, s panychídou (30. výročie)

7:30 sv. lit.

Nedeľa 26. 7.

– zbierka na rádio Lumen a TV LUX

9. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA.

Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prep. mučenica Paraskeva.

* ZBP Anna, Anna, + Anna, vypomínka za zdravie Heleny

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 20. – 26.7.2015

Pondelok 20. 7.

– odporúčaný sviatok

Svätý a slávny prorok Eliáš. *ZBP a oslobodenie od zlého pre bohuznáme rodiny

16:00 sv. lit.

Nedeľa 26. 7.

– zbierka na rádio Lumen a TV LUX

9. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA.

Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prep. mučenica Paraskeva.

*za arcibratstvo sv. ruženca

8:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 20. – 26.7.2015

Piatok 24. 7. Svätá veľkomučenica Kristína. Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid. * ZBP Gabika, Viliam, Alexander, Marcel

16:00

Nedeľa 26. 7.

– zbierka na rádio Lumen a TV LUX

9. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA.

Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prep. mučenica Paraskeva.

za veriacich farnosti

9:30 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO