ROZHANOVCE 21. – 27.1.2013

Pondelok 21.1. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač.  + Mária Lengyelová

17:30

Utorok 22.1.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský.

+ Ján Soroka

17:30

Streda 23.1. Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. Svätý mučeník Agatangel.

+ Mária Obrochtová

17:30

Štvrtok 24.1. Naša prepodobná matka Xénia Rímska.

+ Ján Bereš, výročná s panychídou

17:30

Piatok 25.1.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup.

*ZBP Anna Nagyová

17:30

Sobota 26.1. Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia.

1. Zádušná sv. liturgia

8:00

– Parastas s hramotami

Nedeľa 27.1.

– zbierka na gréckokatolícke školstvo

NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca sv. Jána Zlatoústeho.

*ZBP Hugo, narodeniny

11:00

   Náš chrám upratovala p. Rusnáková a p. Jurková, úprimné Pán Boh zaplať. A budúcu sobotu upratovanie  vychádza na p. Majerovú, p. Lengyelovú.

   V najbližšiu sobotu 26. januára ráno o 8:00 hod. budeme mať prvú zádušnú sobotu. Východná cirkev zvlášť pamätá na zosnulých, keď za nich počas piatich sobôt slúži sv. liturgie. Po nich sa modlí modlitbu parastas s čítaním hramôt. Kto chce nechať slúžiť sv. liturgie za blízkych zosnulých, môže si nechať obnoviť alebo napísať hramoty v sákrestií. Zádušné sv. liturgie budú v tieto ďalšie soboty: 23.2., 2.3., 23.3., 18.5.

   Kurátorská rada všetkých kurátorov sa prekladá o dva týždne na 3.2.2013 na fare o 15:00 hod.

   V sobotu 26.1.2013 sa tu v Rozhanovciach v telocvični uskutoční dekanátny turnaj vo flórbale žiakov druhého stupňa, ktorý sa začne o 10:00 hod. Pozývam všetkých priaznivcov tohto športu povzbudzovať aj naše mužstvo, ktoré bude reprezentovať našu farnosť.

 

ČIŽATICE 21. – 27.1.2013

Utorok 22.1. Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský.

+ Helena Hrušková

16:00

Štvrtok 24.1. Naša prepodobná matka Xénia Rímska.

+ Ján Guľáš

16:00

Sobota 26.1. Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia.

1. Zádušná sv. liturgia

18:00

– panychída s hramotami

Nedeľa 27.1.

– zbierka na gréckokatolícke školstvo

NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca sv. Jána Zlatoústeho.

*ZBP Marta

8:00

   Tento týždeň  náš chrám upratovali: Rodina Fedorová (Sabolová), Rodina Lechmanová, Pán Boh zaplať! Najbližšie upratovanie pripadá na Rodinu Kristana Štefana, Rodinu Majorskú.

   V najbližšiu sobotu 26. januára  o 18:00 hod. budeme mať prvú zádušnú sobotu. Východná cirkev zvlášť pamätá na zosnulých, keď za nich počas piatich sobôt slúži sv. liturgie. Po nich sa modlí modlitbu parastas alebo panychídu s čítaním hramôt. Kto chce nechať slúžiť sv. liturgie za blízkych zosnulých, môže si nechať obnoviť alebo napísať hramoty v sákrestií. Zádušné sv. liturgie budú v tieto ďalšie soboty: 23.2., 2.3., 23.3., 18.5.

   Kurátorská rada všetkých kurátorov sa prekladá o dva týždne na 3.2.2013 na fare o 15:00 hod.

   V sobotu 26.1.2013 sa v Rozhanovciach v telocvični uskutoční dekanátny turnaj vo flórbale žiakov druhého stupňa, ktorý sa začne o 10:00 hod. Pozývam všetkých priaznivcov tohto športu povzbudzovať aj naše mužstvo, ktoré bude reprezentovať našu farnosť.

 

VAJKOVCE 21. – 27.1.2013

Streda 16.1. Poklona úctyhodným reťaziam svätého a znamenitého apoštola Petra.

+ Andrej, Alžbeta, Peter a Anežka, Andrej a Barbora

16:00

Piatok 25.1.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup.

1. Zádušná sv. liturgia

16:00

Nedeľa 27.1.

NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca sv. Jána Zlatoústeho.

*ZBP z rod. Hricovej, Balintovej, a Mihokovej

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO