ROZHANOVCE 21. – 27.1.2019

Pondelok 21. 1. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. *ZBP rod. Kalaninová

17:30

sv. lit.

Utorok 22.1. Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský. *ZBP Michal Bujňák

8:00

sv. lit.

Streda 23. 1. Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. Svätý mučeník Agatangel. *ZBP Adrianka

17:30

sv. lit.

Štvrtok 24. 1. Naša prepodobná matka Xénia Rímska. + Mária Lengyelová

17:30

sv. lit.

Piatok 25. 1.

DETSKÁ SV. LITURGIA

– zdržanlivosť od mäsa

Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup. + Radovan Rusnák

17:00

sv. lit.

Sobota 26. 1. Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia. *ZBP Mária s rod.

8:00

sv. lit.

Nedeľa 27. 1.

– zbierka na gr. kat. školstvo

36. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca sv. Jána Zlatoústeho.

*ZBP Matúško a Hugo

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 21. – 27.1.2019

Utorok 22.1. Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský. *ZBP Štefan s rod

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Štvrtok 24. 1. Naša prepodobná matka Xénia Rímska. Vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 27. 1.

– zbierka na gr. kat. školstvo

36. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca sv. Jána Zlatoústeho.

*ZBP Marta a Alexandra

(o. Marek Jeník)

9:00

sv. lit.

 

VAJKOVCE 21. – 27.1.2019

Streda 23. 1. Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. Svätý mučeník Agatangel. + Ján, Anna, Eduard, Pavel, Mgdaléna, panychida

16:00

sv. lit.

Nedeľa 27. 1. 36. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca sv. Jána Zlatoústeho.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO