ROZHANOVCE 21. – 27.10.2013

Pondelok 21. 10.

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký.

*Za zdravie Tomáša Tomka

17:30

Utorok 22. 10.

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup.

*ZBP Marta a Ľudovít

17:30

Streda 23. 10.

– detská sv. liturgia

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat.

+ z rod. Líškovej

17:30

Štvrtok 24. 10.

Svätý mučeník Aretas a spoločníci.

+ Mária Lengyelová

(v Starej Ľubovni)

NEBUDE!!!

Piatok 25. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios.

*ZBP Marta a Peter, pomoc Sv. Ducha

17:00

ZMENA!!!

Sobota  26. 10.

– odporúčaný sviatok

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný. Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie.

+Štefan a Anna Lengyeloví

7:30

Nedeľa 27. 10.

– zbierka na misie

23. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätý mučeník Nestor. Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida.

*ZBP Františkov z rod. Lechmanovej

11:00

 

ČIŽATICE 21. – 27.10.2013

Pondelok 21. 10.

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký.

+ Andrej a Mária z rod. Hruškovej

16:00

Piatok 25. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios.

Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

18:00

Nedeľa 27. 10.

– zbierka na misie

23. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätý mučeník Nestor. Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida.

*ZBP Anna Chovancová a Anna Šulíková

8:00

 

VAJKOVCE 21. – 27.10.2013

Utorok 22. 10.

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup.

+ z rod. Orendašovej a Makovej: Jozef, Alžbeta, Ján, Dana

16:00

Nedeľa 27. 10.

23. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätý mučeník Nestor. Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida.

*Za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO