ROZHANOVCE 21. – 27.10.2019

Pondelok 21. 10. Náš prepodobný otec Hilarión Veľký. + Mária a Ján Lengyeloví

7:30

sv. lit.

Utorok 22. 10. Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup. + Štefan Mika

7:30

sv. lit.

Streda 23. 10. Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat. + z rod. Tkáčovej a Ordošovej

7:30

sv. lit.

Štvrtok 24. 10. Svätý mučeník Aretas a spoločníci. + Sabolčák Ján

18:00

sv. lit.

Piatok 25. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

– DETSKÁ SV. LITUGIA

Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios. + o. Juraj Semivan

17:00

sv. lit.

Sobota 26.  10. Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný. Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie. + Jaroslav

7:30

sv. lit.

Nedeľa 27. 10. NEDEĽA 20. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätý mučeník Nestor. Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida.

*ZBP rod. Lengyelovej a Majerovej

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 21. – 27.10.2019

Pondelok 21. 10. Náš prepodobný otec Hilarión Veľký. + Lívia Čaklošová

(o. Peter Pacák)

17:00

sv. lit.

Piatok 25. 10.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios. *vlastný úmysel

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 27. 10. NEDEĽA 20. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätý mučeník Nestor. Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 21. – 27.10.2019

Nedeľa 27. 10. NEDEĽA 20. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätý mučeník Nestor. Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO