ROZHANOVCE 21. – 27.11.2016

Pondelok 21. 11.

– ODPORÚČANÝ SVIATOK

Vstup našej presv. Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu. *ZBP Ľubica s rodinou

17:30 sv. lit.

Utorok 22. 11. Svätý apoštol Filemon a spoločníci. + Jozef a Dorota Najmíkoví

8:00 sv. lit.

ZMENA!!!

Streda 23. 11.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Naši otcovia sv. Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. + Ján Tóth

17:30 sv. lit.

Štvrtok 24. 11. Svätá veľkomučenica Katarína. A svätý veľkomučeník Merkúr. *ZBP rod. kňaza Daniela Porubca

17:30 sv. lit.

Piatok 25. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

V tento deň sa zakončuje sviatok Vstupu. Naši otcovia, hieromučeníci sv. Kliment, rímsky pápež, a sv. Peter, alexandrijský biskup. + Mária Mikulová

NEBUDE!!!

– BUDEME NA PÚTI V MICHALOVCIACH

Sobota 26. 11. Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik. Posvätenie chrámu sv. veľkomuč. Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami sv. Sofie. + Štefánia

8:00 sv. lit.

Nedeľa 27. 11. 28.NEDEĽA PO PADESIATNICI.

Svätý mučeník Jakub Perzský.

*ZBP Helena

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 21. – 27.11.2016

Pondelok 21. 11.

– ODPORÚČANÝ SVIATOK

Vstup našej presv. Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu. +Štefan Kristan

16:00 sv. lit.

Nedeľa 27. 11. 28.NEDEĽA PO PADESIATNICI.

Svätý mučeník Jakub Perzský.

*za zdravie Ľudmila Ďurková,

vypomínka: Zdravie Iveta a šťastnú hodinu pre Máriu

9:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 21. – 27.11.2016

Streda 23. 11. Naši otcovia sv. Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. + Slavomír Štofčo

16:00 sv. lit.

Nedeľa 27. 11. 28.NEDEĽA PO PADESIATNICI.

Predprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu.

vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:00 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO