ROZHANOVCE 21. – 27.12.2015

Pondelok 21. 12. Svätých Otcov. Svätá mučenica Juliána. *ZBP Branislav s rodinou

17:30 sv. lit.

9:00 – spoveď chorých

Utorok 22. 12. Svätá veľkomučenica Anastázia. úmysel kňaza (BU)

17:00 sv. lit. ZMENA!!!

Streda 23. 12. Desiati svätí mučeníci z Kréty. + Michal, Anna, Michal

17:30 sv. lit.

Štvrtok 24. 12.

– zdržanlivosť od mäsa + pôst

Predvečer narodenia Pána. Štedrý deň.

Svätá prepodobná mučenica Eugénia.

*ZBP Imrich 8:00 – Cárske časy pred Narodením Pána

15:00 – Večiereň s lit. sv. Bazila Veľkého

22:30 – Veľké povečerie s lítiou

Piatok 25. 12.

– voľnica

– prikázaný sviatok

Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. * za veriacich farnosti

11:00 sv. lit.

– vianočné koledy v podaní FS Čerešeň z Nižnej Kamenice

17:00jasličková pobožnosť

Sobota 26. 12.

– prikázaný sviatok

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke. *Za veriacich farnosti

11:00 sv. lit

Nedeľa 27. 12.

– myrovanie

NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ. *ZBP Vincent a Mária

(o. Marek Jeník)

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 21. – 27.12.2015

Utorok 22. 12. Svätá veľkomučenica Anastázia. Sv. spoveď chorých a rozdávanie sv. prijímanie ráno o 9:00 hod.
Štvrtok 24. 12.

– zdržanlivosť od mäsa + pôst

Predvečer narodenia Pána.Štedrý deň.

Svätá prepodobná mučenica Eugénia.

*úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

15:30 –Večiereň s lit. sv. Bazila Veľkého

20:30  Veľké povečerie s lítiou

Piatok 25. 12.

– voľnica

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *ZBP Mikuláš

(o. Peter Pacák)

9:00 sv. lit.

Sobota 26. 12.

– prikázaný sviatok

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke. *úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

9:00 sv. lit.

Nedeľa 27. 12. NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ. *ZBP celej rodiny Márie Kristanovej

(o.Peter Pacák)

9:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 21. – 27.12.2015

Štvrtok 24. 12.

– zdržanlivosť od mäsa + pôst

Predvečer narodenia Pána. Štedrý deň.

Svätá prepodobná mučenica Eugénia.

+ o. Gabriel Németh

(o. Peter Pacák)

13:00 sv. lit.

12:00 – spoveď chorých

Piatok 25. 12.

– voľnica

– prikázaný sviatok

Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

9:30 sv. lit.

Sobota 26. 12.

– prikázaný sviatok

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke. + o. Andrej Vološin

(o. Peter Pacák)

9:30 sv. lit.

Nedeľa 27. 12.

– myrovanie

NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ. *za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

7:50 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO