ROZHANOVCE 21. – 27.12.2020

Pondelok 21. 12. Svätých Otcov. Svätá mučenica Juliána. + Margita Jurková

17:30

sv. lit.

Utorok 22. 12. Svätá veľkomučenica Anastázia. + Štefan Mika

7:30

sv. lit.

Streda 23. 12. Desiati svätí mučeníci z Kréty. + Michal, Anna (10.výr.), Michal s panychídou

7:30

sv. lit.

Štvrtok 24. 12.

– zdržanlivosť od mäsa s pôstom

Predvečer narodenia Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. Posledný deň filipovky + František Glankovič, Ján a Mária Lengyeloví
8:00

Kráľovské hodiny

 

14:30

Veľká večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

 

20:30

Veľké povečerie s lítiou

Piatok 25. 12.

– prikázaný sviatok

– VOĽNICA

– myrovanie

NARODENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. *za veriacich farnosti

8:30

sv. lit. pre seniorov

 

10:00

sv. lit. pre rodičov s deťmi

Sobota 26. 12.

– prikázaný sviatok

ZHROMAŽDENIE K PRESVATEJ BOHORODIČKE. *ZBP rod. Tóthovej

8:30

sv. lit. pre seniorov

 

10:00

sv. lit. pre rodičov s deťmi

Nedeľa 27. 12. NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ.

Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa snúbenca, Dávida kráľa a Jakuba, Božieho brata

*ZBP Katka Ordošová, 20 r.

8:30

sv. lit. pre seniorov

10:00

sv. lit. pre rodičov s deťmi

 

ČIŽATICE 21. – 27.12.2020

Utorok 22. 12. Svätá veľkomučenica Anastázia. + Imrich Lechman

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

Štvrtok 24. 12.

– zdržanlivosť od mäsa s pôstom

Predvečer narodenia Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. Posledný deň filipovky *vlastný úmysel kňaza

(o. Marek)

15:00

Veľká večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

Piatok 25. 12.

– prikázaný sviatok

– VOĽNICA

– myrovanie

NARODENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. *vlastný úmysel kňaza

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

Sobota 26. 12.

– prikázaný sviatok

ZHROMAŽDENIE K PRESVATEJ BOHORODIČKE. *vlastný úmysel kňaza

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

Nedeľa 27. 12. NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ.

Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa snúbenca, Dávida kráľa a Jakuba, Božieho brata

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 21. – 27.12.2020

Štvrtok 24. 12.

– zdržanlivosť od mäsa s pôstom

Predvečer narodenia Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. Posledný deň filipovky *vlastný úmysel kňaza

(o. Peter)

12:00

Veľká večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

Piatok 25. 12.

– prikázaný sviatok

– VOĽNICA

– myrovanie

NARODENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. *vlastný úmysel kňaza

(o. Peter)

12:00

sv. lit.

Sobota 26. 12.

– prikázaný sviatok

ZHROMAŽDENIE K PRESVATEJ BOHORODIČKE. *vlastný úmysel kňaza

(o. Peter)

12:00

sv. lit.

Nedeľa 27. 12. NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ.

Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa snúbenca, Dávida kráľa a Jakuba.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Peter)

12:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO