ROZHANOVCE 21. – 27.3.2016

Svätý a veľký pondelok 21. 3. Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup.

NEBUDE!!!

Svätý a veľký utorok 22. 3. Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter. + Martin Forgáč

17:30 sv. lit. VPD

Svätá a veľká streda 23. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení. + Andrej Kalanin

NEBUDE!!!

– sv. liturgia bola zrušená z dôvodu pohrebu

Svätý a veľký štvrtok 24. 3. Predprazdenstvo Zvestovania presvätej Bohorodičke. Náš prepodobný otec Zachariáš. + Alžbeta Berešová

17:30 sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

Svätý a veľký piatok 25. 3.

– prikázaný sviatok

– prísny pôst,  zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne.

8:00 Utiereň strastí

15:00večiereň s liturgiou Jána Zlatoústeho s uložením pláštenice

20:00-22:00: poklona pri božom hrobe

– zbierka na Boží hrob

15:00 večiereň s liturgiou Jána Zlatoústeho s uložením pláštenice

* za veriacich farnosti

Svätá a veľká sobota 26. 3. 8:00Jeruzalemská utiereň

17:00sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou, poklona pri božom hrobe

+ Mária Lengyelová

17:00 sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou, poklona pri božom hrobe

Nedeľa 27. 3.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY

6:00 – Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

(pozn.: zmena času na letný)

* ZBP Margita Bavoľárová, 85. rokov

11:00 sv. lit.

–  večiereň po sv. liturgií

SVETLÝ PONDELOK 28. 3.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK *za veriacich farnosti

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 21. – 27.3.2016

Svätý a veľký štvrtok 24. 3. Náš prepodobný otec Títus Divotvorca. + Ján a Mária Miňoví

(o. Peter Pacák)

16:00 sv. lit. sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

15:00spoveď chorých

Svätý a veľký piatok 25. 3.

– prikázaný sviatok

– prísny pôst,  zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne.

8:00Utiereň strastí

16:30večiereň s liturgiou Jána Zlatoústeho s uložením pláštenice

– poklona pri božom hrobe

– zbierka na Boží hrob

16:30 večiereň s liturgiou Jána Zlatoústeho s uložením pláštenice

– adorácia pri božom hrobe

Svätá a veľká sobota 26. 3. Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi. *ZBP Anna Hrušková

(o. Marek Jeník)

16:30 sv. lit. Bazila Veľkého s večierňou a poklona pri božom hrobe

Nedeľa 27. 3.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY

6:00 – Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

(pozn.: zmena času na letný)

 

Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

7:00 sv. lit.

6:00Utiereň vzkriesenia a svätenie jedál

SVETLÝ PONDELOK 28. 3.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK *úmysel kňaza

(o. Peter Pacák)

9:00 sv. lit.

 

VAJKOVCE 21. – 27.3.2016

Svätý a veľký utorok 22. 3. Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter. + Juraj, Helena, Ján, František

16:00 sv. lit.

15:30sv. spoveď

Svätý a veľký piatok 25. 3.

– prikázaný sviatok

– prísny pôst,  zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne.

17:00večiereň s liturgiou Jána Zlatoústeho s uložením pláštenice

Svätá a veľká sobota 4. 4. Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi. *za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

15:00 sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

Nedeľa 5. 4.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

SVÄTÁ A VEĽKÁ  NEDEĽA PASCHY Úmysel kňaza

(o. Peter Pacák)

9:00 sv. lit.

8:00 – utiereň vzkriesenia

– svätenie jedál

SVETLÝ PONDELOK 6. 4.

– prikázaný sviatok

SVETLÝ PONDELOK *úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO