ROZHANOVCE 21. – 27.5.2018

Pondelok 21. 5.

– odporúčaný sviatok

PONDELOK SVÄTÉHO DUCHA.

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

+ František

17:30

sv. lit.

Utorok 22. 5.

– odporúčaný sviatok

Svätý mučeník Bazilisk. + Štefan Anna Lengyeová

7:30

sv. lit.

Streda 23. 5. Náš prep. otec a vyznávač Michal, synadský biskup. Prep. Eufrozína Polocká. + Michal, Veronika, Michal

16:30

sv. lit.

– SVÄTÁ SPOVEĎ DETÍ A RODÍN

Štvrtok 24. 5. Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu. + Vincent Gazdačko

17:30

sv. lit.

Piatok 25. 5.

– voľnica

Tretie nájdenie úct. hlavy sv. a slávneho Pánovho pr., predchodcu a krstiteľa Jána. *ZBP Michaela s rod.

7:30

sv. lit.

Sobota 26. 5. UKONČENIE SVIATKU PÄDESIATNICE.

Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich.

+ Margita Bavoľarová

7:30

sv. lit.

Nedeľa 27. 5. NEDEĽA VŠETKÝCH SVÄTÝCH *ZBP detí, ktoré slávnostne pristúpia k Eucharistií

10:00

sv. lit.

– SLÁVNOSŤ SVÄTÉHO PRIJÍMANIA

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Tóthová, p. Horňáková, Pán Boh zaplať!!!  Na budúci týždeň upratovanie a výzdobu chrámu budú mať na starosti rodičia prvoprímajúcich detí.

 

ČIŽATICE 21. – 27.5.2018

Pondelok 21. 5.

– odporúčaný sviatok

PONDELOK SVÄTÉHO DUCHA.

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

+ Bohuš a Blanka Šváboví

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Piatok 25. 5.

– voľnica

Tretie nájdenie úct. hlavy sv. a slávneho Pánovho pr., predchodcu a krstiteľa Jána. + z rod. Majorskej a Cmarovej

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Sobota 26. 5. UKONČENIE SVIATKU PÄDESIATNICE.

Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich.

SOBÁŠ

(o. Marek Jeník)

14:00

sv. lit.

SOBÁŠ BEÁTA A ZOLTÁN

Nedeľa 27. 5. NEDEĽA VŠETKÝCH SVÄTÝCH *ZBP rod. Starostová a Bindová

(o. Peter Pacák)

8:00

sv. lit. ZMENA!!!

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Pachingerová, Rodina Kristanová, Rodina Sidorjaková, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Štefana Vadasa a Rodinu Pavlovičovú.

 

VAJKOVCE 21. – 27.5.2018

Sobota 26.5. s platnosťou na Nedeľu NEDEĽA VŠETKÝCH SVÄTÝCH *za veriacich

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO