ROZHANOVCE 21. – 27.7.2014

Pondelok 21. 7.

Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta.

+ Mária Lengyelová

18:00

19:00kurátorská rada

Utorok 22. 7.

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna.

+ Vincent Mirek

17:00

ZMENA!!!

Streda 23. 7.

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci.

+ Ondrej a Helena Ongaľoví, 10. výročie

18:00

Štvrtok 24. 7.

Svätá veľkomučenica Kristína. Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid.

Za veriacich farnosti

7:30

Piatok 25. 7.

Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky.

*ZBP a vedenie Sv. Duchom pre Petra a Martu

18:00

Sobota 26. 7.

Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prep. mučenica Paraskeva.

+ Ondrej a Veronika

7:30

– brigáda na farskom dvore

Nedeľa 27. 7.

– zbierka na fond bohoslovcov

NEDEĽA 7. TÝŽDŇA PO ZSD.

*ZBP Michal, Terézia s rodinou

11:00

 

ČIŽATICE 21. – 27.7.2014

Utorok 22. 7.

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna.

*ZBP a oslobodenie od zlého bohuznámych rodín

18:00

Nedeľa 27. 7.

– zbierka na fond bohoslovcov

NEDEĽA 7. TÝŽDŇA PO ZSD.

*ZBP rod. Majorskej

8:00

 

VAJKOVCE 21. – 27.7.2014

Pondelok 21. 7.

Po Svätý apoštol Akvila.

*ZBP Ondrej Suchý

16:30

Nedeľa 27. 7.

NEDEĽA 7. TÝŽDŇA PO ZSD.

 

Za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO