ROZHANOVCE 21. – 27.9.2015

Pondelok 21. 9. Sv. ap. Kodrat z Magnézie.V tento deň sa zakončuje sviatok úct. Kríža. + Irena Cienka

17:30 sv. lit.

Utorok 22. 9. Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. + Andrej Kalanin

17:30 sv. lit.

Streda 23. 9.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. + Mária Lengyelová

17:30 sv. lit.

Štvrtok 24. 9. Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla. + František Fajfer

17:30 sv. lit.

Piatok 25. 9.

– zdržanlivosť od mäsa

Naša prepodobná matka Eufrozína. + Ondrej a Veronika Tóthoví

17:30 sv. lit.

Sobota 26. 9.

–odporúčaný sviatok

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa. + Vladimír

7:30 sv. lit.

Nedeľa 27. 9. 18. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA. * ZBP Radoslav s rodinou

11:00 sv. lit.

 

ČIŽATICE 21. – 27.9.2015

Utorok 22. 9. Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. + Ján, Ján, Ján, Alžbeta, Anna, Ladislav, Jolana, Jozef, Mária (z rod. Viničenkovej, Venceľovej, Bartúňkovej) 16:00 sv. lit.
Piatok 25. 9.

– zdržanlivosť od mäsa

Naša prepodobná matka Eufrozína. úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

18:00 sv. lit.
Nedeľa 27. 9. 18. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA. * ZBP Mirka a Anna 8:00 sv. lit.

VAJKOVCE 21. – 27.9.2015

Nedeľa 27. 9.

18. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA. za veriacich farnosti 9:30 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO