ROZHANOVCE 22. – 28.1.2018

Pondelok 22. 1. Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský. + Vincet Gazdačko

17:30

sv. lit.

Utorok 23. 1.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. Svätý mučeník Agatangel. + Ján a Irena Cienki

17:30

sv. lit.

Streda 24. 1. Naša prepodobná matka Xénia Rímska. + Radovan Rusnák

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Štvrtok 25. 1. Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup. + Rudolf Krupský

17:30

sv. lit.

Piatok 26. 1.

– voľnica

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia. + z rod. Janočkovej, Lukačkovej
NEBUDE!!!
Sobota 27. 1. Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca sv. Jána Zlatoústeho. *ZBP Ondej, Martin, Alžbeta
NEBUDE!!!
Nedeľa 28. 1.

 – ZBIERKA NA CIR. GR. KAT. ŠKOLSTVO

NEDEĽA MÁRNOTRATNOM SYNOVI.

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky.

*ZBP Eva s rodinou

11:00

sv. lit.

– po sv. lit. stretnutie s deťmi pripravujúcimi sa na prijatie sviatostí

 

POZVÁNKA NA KARNEVAL:

V nedeľu dňa 11. februára o 15:00 hod. sa v kultúrnom dome v Rozhanovciach uskutoční “Druhý ročník farského fašiangového posedenia a fašiangový karneval, ktorý organizuje naša farnosť pre všetkých veriacich našej farnosti (pre všetky deti s rodičmi, pre starých rodičov, ale aj pre každého skôr či neskôr narodeného.)

V tomto roku sa karneval bude uberať v duchu myšlienky: POVOLANÍ KU SVÄTOSTI! Karnevalový kostým alebo maska pre deti je záväzná a pre dospelých odporúčaná.

Kvôli obmedzenému počtu a lepšej organizácii je POTREBNÉ dopredu prihlásiť v sakrestii počet detí aj dospelých.

Bude pripravený kultúrny program, súťaže, tombola, a nebude chýbať ani spoločná zábava. Hlásiť sa môžete záväzne do stredy 7. februára.

Cena lístka pre rodinu (deti, dieťa + dospelý/í) je 10 eur, individuálny lístok na osobu 3 eurá, zakúpiť si ho môžete v sakrestií. Prosíme každého účastníka, aby priniesol so sebou trošku z domácich fašiangových dobrôt (šišky, kysnuté koláče, čeregy atď.), z ktorých si spravíme spoločné agapé.

Tak ako minulý rok bude pripravená tombola a rozdelená na ceny pre dospelých a ceny pre deti. S radosťou uvítame každého sponzora, ktorý by bol ochotný niečím prispieť pre radosť nás všetkých. Ďakujeme.

Tešíme sa na spoločné chvíle radosti a zábavy.

 

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Tóthová, p. Horňáková, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Ongaľovú a p. Murckovú.

 

Florbal: 17.2.2018 sa uskutoční florbalový turnaj miešaných mužstiev žiakov ZŠ priamo v našej obci Rozhanovce. Hrať sa bude v kategóriách 1-4 ročník, 5-7 ročník, 8-9 ročník….Verím tomu, že sa nám podarí vyskladať mužstvo.

 

Futbalový turnaj chlapov v kategórií 30 plus sa uskutoční opäť v našej obci a to v soboru 17. marca, ..rovnako dúfam že sa nám podarí vyskladať mužstvo schopné boja!

 

Zádušné sv. liturgie ….3.februára bude prvá zádušná sv. liturgia, celkovo bude slúžených 5.zádušných sv. liturgií (ďalšie budú 3.3., 10.3., 5.5., 19.5)… môžete si obnoviť v sakristií hramoty…

 

ČIŽATICE 22. – 28.1.2018

Utorok 23. 1. Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. Svätý mučeník Agatangel. + Margita Lenardová

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Piatok 26. 1.

– voľnica

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia. *ZBP Marta, Alexandra z rod. Kristanovej

(o. Marek Jeník)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 28. 1.

– ZBIERKA NA CIR. GR. KAT. ŠKOLSTVO

NEDEĽA MÁRNOTRATNOM SYNOVI.

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Lechmanová Rusnáková, Rodina Jusková, Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Viktora Kuraya a Rodinu Erika Tressu.

 

VAJKOVCE 22. – 28.1.2018

Nedeľa 28. 1. NEDEĽA MÁRNOTRATNOM SYNOVI.

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky.

*vlastný úmysel kňaz

(o. Marek Jeník)

11:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO