ROZHANOVCE 22. – 28.10.2018

Pondelok 22. 10. Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup. +Regina František Juhasoví
NEBUDE!!!
Utorok 23. 10. Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat. +Ladislav Monika Lengyeloví
NEBUDE!!!
Streda 24. 10. Svätý mučeník Aretas a spoločníci. + Andrej Kalanin
NEBUDE!!!
Štvrtok 25. 10. Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios. *ZBP Janka s rod.
NEBUDE!!!
Piatok 26. 10.

– DETSKÁ SVÄTÁ LITURGIA

– voľnica

ODPORÚČANÝ SVIATOK

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný.

+ Mária Jurčová

(o. Marek Maďar)

18:00

sv. lit.

Sobota 27. 10. Svätý mučeník Nestor. Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida. + Štefan Mika

7:30

sv. lit.

Nedeľa 28. 10.

– zbierka na misie

NEDEĽA 23. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia.

*ZBP Anna, Michal s rodinou

10:00

sv. lit.

 

 

ČIŽATICE 22. – 28.10.2018

Utorok 23. 10. Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat. + Margita Lenardová

(o. Peter Pacák)

NEBUDE!!!
Piatok 26. 10.

– DETSKÁ SVÄTÁ LITURGIA

– voľnica

ODPORÚČANÝ SVIATOK

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný.

Vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 28. 10.

– zbierka na misie

NEDEĽA 23. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia.

*ZBP Marek a Mária

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

 

VAJKOVCE 22. – 28.10.2018

Nedeľa 28. 10.

– zbierka na misie

NEDEĽA 23. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO