Prosby na celý týždeň za zdravie: Robko, Anna, Ján, Jozef, Janka s bábätkom, Radoslav, Ján, Veronika, Zoltán, Tatiana, Radoslav, Magdaléna, Vincent, Mária, vladyka Milan

ROZHANOVCE 22. – 28.11.2021

Pondelok 22. 11. Svätý apoštol Filemon a spoločníci. + Michal Kováč

18:00

sv. lit.

– modlitba k sv. Scharbelovi a pomazanie olejom sv. Scharbela

Utorok 23. 11. Naši otcovia sv. Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. + Michal Kováč

7:30

sv. lit.

– z filipovky

Streda 24. 11. Svätá veľkomučenica Katarína. A svätý veľkomučeník Merkúr. + Andrej Kalanin

7:30

sv. lit.

– moleben k Bohorodičke za uzdravenie chorých!!

Štvrtok 25. 11. Naši otcovia, hieromučeníci sv. Kliment, rímsky pápež, a sv. Peter, alexandrijský biskup. V tento deň sa zakončuje sviat + Monika Nigutová

17:30

sv. lit.

 – moleben k bl. Metodovi

Piatok 26. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik. Posvätenie chrámu sv. veľkomuč. Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami sv. Sofie. *ZBP Helena Pacáková

17:30

sv. lit.

– moleben k Božskému srdcu Ježišovmu

Sobota 27. 11. s platnosťou na nedeľu

OTP (max. 6 ľudí) -nezaočkovaní

Svätý mučeník Jakub Perzský. + Štefan Mika

17:30

sv. lit.

Nedeľa 28. 11.

– zbierka na charitu

27. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Prepodobný mučeník Štefan Nový.

*ZBP Janka Verebová

10:00

sv. lit.

– kurátorský sľub

 

ČIŽATICE 22. – 28.11.2021

Pondelok 22. 11. Svätý apoštol Filemon a spoločníci. + Milan Dulina

(o. Peter Pacák)

16:30

sv. lit.

– modlitba k sv. Scharelovi a pomazanie olejom sv. Scharbela

Štvrtok 25. 11. Naši otcovia, hieromučeníci sv. Kliment, rímsky pápež, a sv. Peter, alexandrijský biskup. V tento deň sa zakončuje sviat +Juraj, Michal, Mária, Alžbeta z rod. Tkačovej

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

– moleben k bl. Metodovi za uzdravenie chorých

Piatok 26. 11. – zdržanlivosť od mäsa
Nedeľa 28. 11.

– zbierka na charitu

27. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Prepodobný mučeník Štefan Nový.

+ Milan Fedor, výročná s panychídou

(o. Peter)

8:30

sv. lit

 

VAJKOVCE 22. – 28.11.2021

Nedeľa 28. 11. 27. NEDEĽA PO PÄDESIATNICI.

Prepodobný mučeník Štefan Nový.

+ Michal, Michal, Mária z rod. Komendátovej

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO