ROZHANOVCE 22. – 28.5.2017

Pondelok 22. 5.

Svätý mučeník Bazilisk. +Mária Lengyelová

17:30

sv. lit.

Utorok 23. 5. Náš prep. otec a vyznávač Michal, synadský biskup. Prep. Eufrozína Polocká. +Ladislav, Jozef, Mária, Štefan, Anna z rod. Belasovej

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Streda 24. 5.

UKONČENIE SVIATKU PASCHY.

Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu.

*ZBP a vedenie Sv. Duchom pre Martu a Petra

18:30

sv. lit. ZMENA!!!

Štvrtok 25. 5.

– prikázaný sviatok, myrovanie

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA.

Tretie nájdenie úct. hlavy sv. a slávneho Pánovho pr., predchodcu a krstiteľa Jána.

*ZBP Michaela s rodinou

16:30

sv. lit. ZMENA!!!

Piatok 26. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich. + Helena, Anna

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

 

17:30

nácvik zboru

 

18:15

1. svätá spoveď, generálka

Sobota 27. 5. Svätý hieromučeník Terapont. *ZBP Ružena s rod.

7:30

sv. lit.

Nedeľa 28. 5.

– zbierka na katolícke masmédia

7. NEDEĽA PO PASCHE.

Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.

*Michal, Terézia s rod.

10:00

sv. lit. ZMENA!!!

Slávnosť 1. svätého prijímania

 

ČIŽATICE 22. – 28.5.2017

Štvrtok 25. 5.

– prikázaný sviatok, myrovanie

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA.

Tretie nájdenie úct. hlavy sv. a slávneho Pánovho pr., predchodcu a krstiteľa Jána.

+Margita Vadasová

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

Piatok 26. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich.

+Ján a Mária Miňoví

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 28. 5.

– zbierka na katolícke masmédia

7. NEDEĽA PO PASCHE.

Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.

*ZBP Beáta a Zoltán

(o.Peter Pacák)

8:00

sv. lit. ZMENA!!!

 

VAJKOVCE 22. – 28.5.2017

Štvrtok 25. 5.

– prikázaný sviatok, myrovanie

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA.

Tretie nájdenie úct. hlavy sv. a slávneho Pánovho pr., predchodcu a krstiteľa Jána.

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

19:15

sv. lit.

Nedeľa 28. 5.

– zbierka na katolícke masmédia

7. NEDEĽA PO PASCHE.

Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.

*vlastný úmysel

(o. Marek Jeník)

11:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO