ROZHANOVCE 22. – 28.7.2019

Pondelok 22. 7. Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna. + Margita Lenardová

7:30

sv. lit.

ZMENA!!!

Utorok 23. 7. Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci. *ZBP Alžbeta Pavlovičová

7:30

sv. lit.

ZMENA!!!

Streda 24. 7. Svätá veľkomučenica Kristína. Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid. + Andreas

7:30

sv. lit.

ZMENA!!!

Štvrtok 25. 7. Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky. + Ján a Mária, a Ján a Mária z rod. Lengyelovej

7:30

sv. lit.

ZMENA!!!

Piatok 26. 7.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prep. mučenica Paraskeva. + Michal, Anna, Michal
NEBUDE!!!
Sobota 27. 7. Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. + Jaroslav
NEBUDE!!!
Nedeľa 28. 7.

– zbierka na podporný fond Košickej eparchie

NEDEĽA 7. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas.

*ZBP František Lechman s rod.

(o. Marek Jeník)

9:30

sv. lit.

ZMENA!!!

 

ČIŽATICE 22. – 28.7.2019

Utorok 23. 7. Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci. + Ján, Michal, Mária, Alžbeta z rod. Lechmanovej

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 28. 7.

– zbierka na podporný fond Košickej eparchie

NEDEĽA 7. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas.

*za veriacich farnosti

(o. Marek Jeník)

8:00

sv. lit.

ZMENA!!!

 

VAJKOVCE 22. – 28.7.2019

Sobota 27. 7.

s platnosťou na Nedeľu

NEDEĽA 7. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI.

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

18:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO