ROZHANOVCE 22. – 28.9.2014

Pondelok 22. 9.

Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup.

+ Tomáš Tomko

18:00

Utorok 23. 9.

– detská sv. liturgia

Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

* ZBP Terézia Forgáčová

17:30

Streda 24. 9.

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla.

+ Ondrej a Margita Basaloví

18:00

Štvrtok 25. 9.

Naša prepodobná matka Eufrozína.

+ Mária a Ondrej Pastoroví

7:30

Piatok 26. 9.

– odporúčaný sviatok, voľnica

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa.

+ Helena Petrušová, 30. výročie, panychída

18:00

Sobota 27. 9.

Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci. Náš prepodobný otec Níl.

+ Štefan a Anna Lengyeloví

7:30

Nedeľa 28. 9.

– zbierka na KBS

NEDEĽA 16. TÝŽDŇA PO ZSD.

* ZBP Janka, Peter, Peter, Lucia, Tomáš

11:00

 

ČIŽATICE 22. – 28.9.2014

Piatok 26. 9.

– odporúčaný sviatok, voľnica

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa.

+Andrej Mária Hruškoví

17:00

Nedeľa 28. 9.

– zbierka na KBS

NEDEĽA 16. TÝŽDŇA PO ZSD.

*ZBP Radovan s rodinou

9:30

ZMENA!!!

 

VAJKOVCE 22. – 28.9.2014

Streda 24. 9.

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla.

+ Jozef a Mária Budíkoví

17:00

Nedeľa 28. 9.

NEDEĽA 16. TÝŽDŇA PO ZSD.

 

*za veriacich farnosti

8:00

ZMENA!!!

– v piatok voľnica

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO