ROZHANOVCE 22. – 29.7.2013

Pondelok 22. 7.

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna.

+ Alžbeta Kažimírová z 11.7.2013(za + Annu Bielíkovú sa intencia presúva na 24.8.2013

18:30

Utorok 23. 7.

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci.

+ František a Mária

18:30

Streda 24. 7.

Svätá veľkomučenica Kristína. Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid.

+ František a Alžbeta Horváthoví

18:30

Štvrtok 25. 7.

Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky.

+ Michal a Barbora Basaloví

7:30

Piatok 26. 7.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prep. mučenica Paraskeva.

NEBUDE!!!

Sobota 27. 7.

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. Naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Sáva, Angelár.

NEBUDE!!!

Nedeľa 28. 7.

– ZBIERKA NA RÁDIO LUMEN A TV LUX

10. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas.

Úmysel kňaza

11:00

(o. Marek Jeník)

 

ČIŽATICE 22. – 29.7.2013

Pondelok 22. 7.

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna.

+ Mária, Pavol, Mária

17:00

Utorok 23. 7.

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci.

*ZBP Magdaléna s rodinou

17:00

Nedeľa 28. 7.

– ZBIERKA NA RÁDIO LUMEN A TV LUX

10. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas.

Úmysel kňaza

8:00

(o. Ján Ducár)

 

VAJKOVCE 22. – 29.7.2013

Streda 24. 7.

Svätá veľkomučenica Kristína. Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid.

Úmysel kňaza

17:00

Nedeľa 28. 7.

10. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas.

NEBUDE!!!

Nedeľa 4. 8.

– MESAČNÁ ZBIERKA

11. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Siedmi svätí mladíci z Efezu. Svätá prepodobná mučenica Eudokia.

Úmysel kňaza

9:30

(o. Marek Jeník)

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO