ROZHANOVCE 23. – 29.1.2017

Pondelok 23. 1.

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. Svätý mučeník Agatangel. + Pavel Štofčík

17:30

sv. lit.

Utorok 24. 1. Naša prepodobná matka Xénia Rímska. + Štefan Mika

17:30

sv. lit.

Streda 25. 1.

– Detská sv. liturgia

Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup. + Radovan Rusnák

17:30

sv. lit.

Štvrtok 26. 1. Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia. + Martin Forgáč, výročná, panychída

17:30

sv. lit.

Piatok 27. 1.

– zdržanlivosť od mäsa

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca sv. Jána Zlatoústeho. *ZBP Janka, Adrianka, Alžbeta

17:30

sv. lit.

Sobota 28. 1. Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky. + Margita

(z rod. Líškovej)

8:00

sv. lit.

Nedeľa 29. 1.

– zbierka na gr.kat. školstvo

NEDEĽA O ZACHEJOVI.

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa.

*ZBP Mária Chomová, životné jubileum

11:00

sv. lit.

Zádušné soboty: Prvá zádušná sobota bude prenesená týždeň skôr a to na 11.2, druhá 11.3, tretia 18.3, štvrtá 29.4, piata 3.6. V sákrestii môžete obnovovať hramoty.

 

Florbalový turnaj chlapcov ZŠ (môžu byť aj miešané tímy) sa uskutoční 11. februára v telocvični na ZŠ v Rozhanovciach. Je potrebné sa prihlásiť u o. Petra Pacáka v sákrestií.

 

Miništranský futbalový turnaj chlapcov, opäť môžu byť miešané tímy, sa uskutoční dňa 18. marca v telocvični na Ťahanovciach. Ktorí máte záujem, je potrebné sa u o. Petra Pacáka prihlásiť.

 

ČIŽATICE 23. – 29.1.2017

Pondelok 23. 1.

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. Svätý mučeník Agatangel. +Mária Dulinová

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Piatok 27. 1.

– zdržanlivosť od mäsa

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca sv. Jána Zlatoústeho. Úmysel darcu

(o. Marek Jeník)

17:30

sv. lit.

Nedeľa 29. 1.

– zbierka na gr.kat. školstvo

NEDEĽA O ZACHEJOVI.

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa.

*ZBP Marta, Alexandra, Karol

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

Zádušné soboty: Prvá zádušná sobota bude prenesená týždeň skôr a to na 11.2, druhá 11.3, tretia 18.3, štvrtá 29.4, piata 3.6. V sákrestii môžete obnovovať hramoty.

 

Florbalový turnaj chlapcov ZŠ (môžu byť aj miešané tímy) sa uskutoční 11. februára v telocvični na ZŠ v Rozhanovciach. Je potrebné sa prihlásiť u o. Petra Pacáka v sákrestií.

 

Miništranský futbalový turnaj chlapcov, opäť môžu byť miešané tímy, sa uskutoční dňa 18. marca v telocvični na Ťahanovciach. Ktorí máte záujem, je potrebné sa u o. Petra Pacáka prihlásiť.

 

VAJKOVCE 23. – 29.1.2017

Streda 25. 1. Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup. + Mária Budíková

16:00

sv. lit.

Nedeľa 29. 1. NEDEĽA O ZACHEJOVI.

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO