ROZHANOVCE 23. – 29.11.2015

Pondelok 23. 11. Naši otcovia sv. Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. + Ondrej, s panychídou

7:30 sv. lit. ZMENA!!!

Utorok 24. 11. Svätá veľkomučenica Katarína. A svätý veľkomučeník Merkúr. *ZBP Helena a Andrej

NEBUDE!!!

Streda 25. 11.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

V tento deň sa zakončuje sviatok Vstupu presvätej Bohorodičky. + Vincent Kovalčin

17:30 sv. lit.

Štvrtok 26. 11. Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik. + Andrej Kalanín

17:30 sv. lit.

Piatok 27. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý mučeník Jakub Perzský. + Milan Gothard

17:30 sv. lit.

Sobota 28. 11. Prepodobný mučeník Štefan Nový. + Ladislav Belas

7:30 sv. lit.

Nedeľa 29. 11.

– zbierka Charita II.

27. NEDEĽA PO PADESIATNICI. *ZBP Milan Košč

10:00 sv. lit. ZMENA!!!

 

ČIŽATICE 23. – 29.11.2015

Štvrtok 26. 11. Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. + Jolana Vargová, výročná, panychída

16:00 sv. lit.

Piatok 27. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

Predprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Blažená Jozafáta Hordaševská  úmysel kňaza

( o. Marek Jeník)

18:00 sv. lit.

Nedeľa 29. 11.

– zbierka Charita II.

27. NEDEĽA PO PADESIATNICI. * za veriacich farnosti

8:30 sv. lit. ZMENA!!!

 

VAJKOVCE 23. – 29.11.2015

Nedeľa 29. 11.

– zbierka Charita II.

27. NEDEĽA PO PADESIATNICI. *ZBP p. Olina Miklošová, životné jubileum

7:15 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO