ROZHANOVCE 23. – 29.11.2020

Pondelok 23. 11. Naši otcovia sv. Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. + Andrej Sepeši, 10.výr., panych

7:30

sv. lit.

Utorok 24. 11. Svätá veľkomučenica Katarína. A svätý veľkomučeník Merkúr. + Andrej, o. Štefan, sr. Pavla, Igor, Ivan, Jaroslav

7:30

sv. lit.

Streda 25. 11. Naši otcovia, hieromučeníci sv. Kliment, rímsky pápež, a sv. Peter, alexandrijský biskup. V tento deň sa zakončuje sviat + Vincent a Margita Basaloví

17:30

sv. lit.

Štvrtok 26. 11. Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik. Posvätenie chrámu sv. veľkomuč. Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami sv. Sofie. + Štefan a Helena Gedroví

Vypomienka: ZBP Helena

17:30

sv. lit.

Piatok 27. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý mučeník Jakub Perzský. + Štefan Mika

7:30

sv. lit.

Sobota 28. 11. Prepodobný mučeník Štefan Nový. *ZBP Helena
NEBUDE!!!
Nedeľa 29. 11. NEDEĽA 26. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen.

*ZBP Anton a Melánia

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 23. – 29.11.2020

Utorok 24. 11. Svätá veľkomučenica Katarína. A svätý veľkomučeník Merkúr. + Ján a Mária Guľášoví, +Mária Kolexová

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

Piatok 27. 11.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý mučeník Jakub Perzský. *vlastný úmysel kňaza

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 29. 11. NEDEĽA 26. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen.

*za veriacich farnosti

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 23. – 29.11.2020

Nedeľa 29. 11. NEDEĽA 26. TÝŽŇA PO PÄŤDESIATNICI.

Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen.

*za veriacich farnosti

(o. Marek)

10:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO