ROZHANOVCE 23. – 29.12.2019

Pondelok 23. 12. Desiati svätí mučeníci z Kréty. + Michal, Anna, Michal

7:30

sv. lit.

ZMENA!!!

Utorok 24. 12.

– zdržanlivosť od mäsa s pôstom

Štedrý deň.

Predvečer narodenia Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia.

*za veriacich farnosti

8:00

Kráľovské hodiny

14:30

Veľká večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

20:30

Veľké povečerie s lítiou

Streda 25. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *za veriacich farnosti

10:00

sv. lit.

 

17:00

jasličková pobožnosť

Štvrtok 26. 12.

– prikázaný sviatok

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke. *ZBP rod. Mrásková

10:00

sv. lit.

Piatok 27. 12.

– voľnica

Svätý ap., prvomuč. a archidiakon Štefan. Náš prep. otec a vyznávač Teodor Popísaný. + Irena
NEBUDE!!!
Sobota 28. 12. SOBOTA PO KRISTOVOM NARODENÍ.

Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii.

*ZBP Ján
NEBUDE!!!
Nedeľa 29. 12. NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ.

Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata

*ZBP Imrich Nagy, živ.jub.

– arc. Cyril Vasiľ SJ, serkretár KVC

10:00

sv. lit.

– archijerejská sv. liturgia

Otvorenie Jubilejnej brány – Fatimská sobota 4.1.2020. V súvislosti s otvorením Jubilejného roka osláv 350. výročia zázraku slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v rámci programu Fatimskej soboty 4. januára 2020 v Klokočove nás vladyka Milan Chautur pozýva na otvorenie Jubilejnej brány, aby sme sa ako jedna rodina zišli okolo našej Nebeskej Matky. Preto v tento deň za našu farnosť organizujeme autobus. Ktorí máte záujem zúčastniť sa tejto púte, prihláste sa v sákrestií. Pozvanie na slávnosť prijal vladyka Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý prednesie slávnostnú homíliu a odovzdá oficiálny dekrét Apoštolskej penitenciárie o udelení duchovných dobier prislúchajúcich tomuto miestu pre všetkých pútnikov počas Jubilejného roka v Klokočove.

 

ČIŽATICE 23. – 29.12.2019

Utorok 24. 12.

– zdržanlivosť od mäsa s pôstom

Štedrý deň.

Predvečer narodenia Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia.

*Vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

15:00

Veľká večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

20:30

Veľké povečerie s lítiou

Streda 25. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. *ZBP Štefan s rod.

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

Štvrtok 26. 12.

– prikázaný sviatok

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke. *ZBP rod. Tkáčovej

(o. Marek Jeník)

8:30

sv. lit.

Nedeľa 29. 12. NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ.

Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata

*za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 23. – 29.12.2019

Utorok 24. 12.

– zdržanlivosť od mäsa s pôstom

ŠTEDRÝ DEŇ.

Predvečer narodenia Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia.

*ZBP Jozef

(o. Peter Pacák)

12:30

Veľká večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

Streda 25. 12.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NARODENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA *vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

10:00

sv. lit.

Štvrtok 26. 12.

– prikázaný sviatok

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke. *za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

Nedeľa 29. 12. NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ.

Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO