ROZHANOVCE 23. – 29.3.2015

Pondelok 23. 3.

Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení.

+ Tomáš Tomko

17:30

Utorok 24. 3.

– detská svätá liturgia

Predprazdenstvo Zvestovania presvätej Bohorodičke. Náš prepodobný otec Zachariáš.

+ Imrich, Michal, Mária

17:30

Streda 25. 3.

– prikázaný sviatok

– voľnica

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne.

Zdravie a BP Vincent Ordoš

17:30

Štvrtok 26. 3.

Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi.

za zdravie Milana Kaška

17:30

– krížová cesta

Piatok 27. 3.

– zdržanlivosť od mäsa

Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna.

+ Štefan a Katarína

17:30

– sv. liturgia VPD

Sobota 28. 2.

Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca.

+ Jozef Mikula

10:00

9:30 – predveľkonočná sv. spoveď

Nedeľa 29. 3.

– požehnanie ratolestí a myrovanie

– zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom

KVETNÁ NEDEĽA.

* zdravie Mária Mikulová

11:00

– sv. liturgia Jána Zlatoústeho

 

ČIŽATICE 23. – 29.3.2015

Streda 25. 3.

– prikázaný sviatok

– voľnica

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne.

+ Ján a Helena Lechmanoví

19:00

Sobota 28. 2.

Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca.

úmysel kňaza

12:30

12:00 – predveľkonočná sv. spoveď

Nedeľa 29. 3.

– požehnanie ratolestí a myrovanie

KVETNÁ NEDEĽA.

ZBP Gabika, Viliam, Alexander, Marcel

8:00

– sv. liturgia Jána Zlatoústeho

 

VAJKOVCE 23. – 29.3.2015

Streda 25. 3.

– prikázaný sviatok

– voľnica

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne.

úmysel kňaza

16:00

Nedeľa 29. 3.

– požehnanie ratolestí a myrovanie

KVETNÁ NEDEĽA.

*za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO