ROZHANOVCE 23. – 29.4.2018

Pondelok 23. 4.

– odporúčaný sviatok

Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj. *ZBP Katarína

17:30

sv. lit.

Utorok 24. 4. Svätý mučeník Sáva Stratilat. + Helena, Anna, Imrich, Ondrej

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Streda 25. 4. Svätý apoštol a evanjelista Marek. *ZBP Peter a Marta

17:30

sv. lit.

Štvrtok 26. 4. Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup. + Ondrej, Alžbeta, Knapoví

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Piatok 27. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

– nácvik detí na slávnosť prijímania

Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný. Náš prepodobný otec Štefan. *ZBP Janka Tóthová

16:30

sv. lit. ZMENA!!!

Sobota 28. 4. Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián. *Za veriacich farnosti
NEBUDE!!!
Nedeľa 29. 4. NEDEĽA O SAMARITÁNKE.

Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca.

*ZBP o. Marián, Lukáš

Vyp.: ZBP Janka T., Róbert s rodinou

11:00

sv. lit.

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Pilátová,  p. Rudišinová, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Palgutovú a p. Špilovskú.

 

ČIŽATICE 23. – 29.4.2018

Pondelok 23. 4.

– odporúčaný sviatok

Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj. + Margita a Július Lenardoví

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Piatok 27. 4.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný. Náš prepodobný otec Štefan. + Michal, Mária, Ažbeta, Margita

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 29. 4. NEDEĽA O SAMARITÁNKE.

Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca.

*ZBP Jaroslav, Jaroslav, Jaroslav

(o. Peter Pacák)

9:00

sv. lit.

 

 

VAJKOVCE 23. – 29.4.2018

Nedeľa 29. 4. NEDEĽA O SAMARITÁNKE.

Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca.

*za veriacich

(o. Peter Pacák)

7:50

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO