ROZHANOVCE 23. – 29.5.2016

Pondelok 23. 5. Začiaok Petro – pavlovského pôstu. Náš prep. otec a vyznávač Michal, synadský biskup. + Mária Lengyelová 7:30 sv. lit. ZMENA!!!
Utorok 24. 5. Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu. + Andrej Kalanín 17:30 sv. lit.
Streda 25. 5. Tretie nájdenie úct. hlavy sv. a slávneho Pánovho pr., predchodcu a krstiteľa Jána. + Ján Matta

7:30 sv. lit. 

ZMENA!!!

Štvrtok 26. 5.

– odporúčaný sviatok

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi Ježiša Krista.

Svätý apoštol Karpos

* ZBP Pavol s rodinou 17:30 sv. lit.
Piatok 27. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý hieromučeník Terapont. * ZBP a vedenie Sv. Duchov: Stanislav, Lenka, Martin

17:30 sv. lit.

– spoveď prvoprijímajúcich detí, rodičov a rodín

Sobota 28. 5.

– nácvik detského zboríka

Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup. * za veriacich farnosti

8:00 sv. lit.

– nácvik + generálka

Nedeľa 29. 5.

– zbierka na podporný fond Košickej eparchie

NEDEĽA 1. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI.

Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna.

*ZBP Hugo, Lenka, Sebastián a veriacich

vypomínka: *ZBP Štefan Mika, živ. jubileum

11:00 sv. lit.

prvé sväté prijímanie

ČIŽATICE 23. – 29.5.2016

Štvrtok 26. 5.

– odporúčaný sviatok

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi Ježiša Krista.

Svätý apoštol Karpos

+ Juraj Tkáč

16:00 sv. lit.

Piatok 27. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý hieromučeník Terapont. vlastný úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

18:00 sv. lit.

Nedeľa 29. 5.

– zbierka na podporný fond Košickej eparchie

NEDEĽA 1. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI.

Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna.

* ZBP Beáta

9:00 sv. lit.

VAJKOVCE 23. – 29.5.2016

Nedeľa 29. 5. NEDEĽA 1. TÝŽDŇA  PO PÄDESIATNICI.

Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna.

*úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

vypomínka: *ZBP Matej Janiga, 30r.

7:50 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO