ROZHANOVCE 23.-29.5.2022

Pondelok 23. 5. Náš prep. otec a vyznávač Michal, synadský biskup. Prep. Eufrozína Polocká. + Andrej Petruš

7:30

sv. lit.

Utorok 24. 5. Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu. Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca. + Ondrej, Mária Cibuľoví

7:30

sv. lit.

Streda 25. 5. Tretie nájdenie úct. hlavy sv. a slávneho Pánovho pr., predchodcu a krstiteľa Jána. *ZBP Michaela s rod.

7:30

sv. lit.

 

11:00

sv. lit. s pohrebnými obradmi

+ Anton Fabišík

Štvrtok 26. 5.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA.

Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich.

+ František

17:00

sv. lit.

Piatok 27. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý hieromučeník Terapont. + Štefan Mika

17:30

sv. lit.

Sobota 28. 5. Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup. + Ladislav Katóna

7:30

sv. lit.

Nedeľa  29. 5.

– zbierka na kat. masmédia

7. NEDEĽA PO PASCHE.

Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna.

*ZBP Štefan Regina Lengyeloví

(o. Marek Jeník)

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 23.-29.5.2022

Štvrtok 26. 5.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA.

Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich.

+ Margita, Ľubomír, Štefan Vadasoví

(o. Peter)

18:30

sv. lit.

Piatok 27. 5.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätý hieromučeník Terapont. + Andrej Hruška

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Sobota 28.  5. Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.

15:00

sobáš Gazda- Lechmanová

Nedeľa  29. 5.

– zbierka na kat. masmédia

7. NEDEĽA PO PASCHE.

Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna.

*ZBP Beáta Pošová, živ.jub.

(o. Peter)

8:00

sv. lit.

 

VAJKOVCE 23.-29.5.2022

Štvrtok 26. 5.

– prikázaný sviatok

– myrovanie

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA.

Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich.

Za veriacich farnosti

15:45

sv. lit.

Nedeľa  29. 5.

– zbierka na kat. masmédia

7. NEDEĽA PO PASCHE.

Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna.

*za veriacich

(o. Peter)

6:50

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO